Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

19 Септември 2017

Софарма АД информира, че на 18 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 10 600 собствени акции представляващи 0.0079%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 44 878.01 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.23.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 329 317, представляващи 3.95 % от акционерния капитал на Дружеството.