Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

12 Септември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 11 септември 2018г. Дружеството изкупи обратно 28 собствени акции представляващи 0.00002%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 115.64 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.13.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 148 876, представляващи 6.79% от акционерния капитал на Дружеството.