Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

20 Септември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 19 септември 2018г. Дружеството изкупи обратно 13 000 собствени акции представляващи 0.0096%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 53 350.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.10.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 178 000, представляващи 6.81% от акционерния капитал на Дружеството.