Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

21 Септември 2017

Софарма АД информира, че на 20 септември 2017 г. Дружеството изкупи обратно 5650 собствени акции представляващи 0.0042%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 24 441.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.33.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 153 126, представляващи 3.82 % от акционерния капитал на Дружеството.