Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

25 Септември 2017

Софарма АД информира, че на 21 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 6635 собствени акции представляващи 0.0049%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 28 750.33 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.33.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 159 761, представляващи 3.83 % от акционерния капитал на Дружеството.