Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

6 Декември 2017

"Софарма" АД (Дружеството) информира, че от 1 до 5 декември 2017 изкупи обратно 924 732 собствени акции представляващи 0.686%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 948 605.64 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.27 лева.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  6 085 493, представляващи 4.51% от акционерния капитал на Дружеството.