Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

7 Декември 2017

Софарма АД (Дружеството) информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 3 061 292 собствени акции представляващи 2.271%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 13 071 716.84 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.27 лева.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 146 785, представляващи 6.786% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки "Софарма" АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.