Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

8 Декември 2017

Софарма АД (Дружеството) информира, че на 7 декември 2017 изкупи обратно 105 844 собствени акции представляващи 0.0785%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 451 979.92 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.27 лева.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 882 629, представляващи 6.590% от акционерния капитал на Дружеството.