Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

14 Декември 2017

Софарма АД информира, че на 13 декември 2017 Дружеството изкупи обратно 6 251 собствени акции представляващи 0.0046%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 26 753.18 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.28.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 888 880, представляващи 6.59 % от акционерния капитал на Дружеството.