Каталог > Press > Уведомление за разкриване на дялово участие

Уведомление за разкриване на дялово участие

16 Ноември 2016

 Уведомяваме Ви, че на 16.11.2016 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България“  за продажбата на 342 680 броя акции, представляващи 0.25 %, с която сделка дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“  в капитала на „Софарма” АД достигна до 4.80%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 11.11.2016 година.