Каталог > Press > Уведомление за разкриване на дялово участие

Уведомление за разкриване на дялово участие

18 Ноември 2016

Уведомяваме Ви, че на 18.11.2016 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България“  за покупката на 505 364 броя акции, представляващи 0.37%, с която сделка дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“  в капитала на „Софарма” АД достигна до 5.17%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 15.11.2016 година.