Каталог > Press > Уведомление за разкриване на дялово участие

Уведомление за разкриване на дялово участие

8 Юни 2017

Уведомяваме Ви, че на 07.06.2017 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за покупката на 503 000 броя акции, представляващи 0.37% от капитала на дружеството. В резултат на сделката дяловото участие на „Донев инвестмънтс холдинг“ АД в капитала на „Софарма” АД достигна 25.15%.