Каталог > Press > Уведомление за решение на СД за изкупуване на до 100% от капитала на "Вета Фарма" АД

Уведомление за решение на СД за изкупуване на до 100% от капитала на "Вета Фарма" АД

4 Ноември 2016

 Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на “Софарма” АД взе решение за изкупуването на до 100% от капитала на “Вета Фарма” АД на цена не по-висока от 2.12 лева за една акция. Съветът на директорите упълномощи изпълнителния директор да извърши всички фактически и правни действия необходими за осъществяването на това решение.

“Вета Фарма” АД е съвременна, иновативна и динамична българска фармацевтична компания – производител на 47 нестерилни продукти разделени в 3 групи: лекарствени продукти, хранителни добавки и козмерични изделия. Реализирания обем продажби за 2015 година е над 3 милиона опаковки на Българския фармацевтичен пазар. Във “Вета Фарма” АД работят 50 човека.

“Вета Фарма” АД планира, произвежда и дистрибутира своята продукция според изискванията за Добра Производствена Практика (GMP) и стандартите на Българското и Европейско законодателство.