Przychody wg krajów

Podział przychodów ze sprzedaży według regionu geograficznego
 %
Europa 32
Bułgaria 66
Pozostałe 2

Udział sprzedaży w Bułgarii w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w 2020 r. Wyniósł 66%, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu do 2019 r. Sopharma posiada 3% udział wartościowy w bułgarskim rynku farmaceutycznym i 10% udział w solidnych.

  • Novartis: 6.8% (3.7% w jednostkach)
  • Roche: 6.7% (0.2% w jednostkach)
  • Actavis: 4.3% (10% w jednostkach)
  • GlaxoSmithKlein: 2.8% (2.3% w jednostkach)
  • Abbvie: 3.7% (0% w jednostkach)
  • Sanofi-Aventis: 2.8% (2% w jednostkach)
  • Astra Zeneca: 2.8% (0.4% w jednostkach)
  • Pfizer: 3.5% (0.5% w jednostkach)
  • Merck: 4.3% (0.8% in w jednostkach).