Strona główna > Node > Przegląd finansowy

Przegląd finansowy

2024
Q1
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Individual financial report according to IFRS as at 31 March 2024
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Notes to the individual financial report as at 31 March 2024
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Management report as at 31 March 2024
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Insider information as at 31 March 2024
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Additional information as at 31 March 2024
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Individual financial report according to BFSC standards as at 31 March 2024
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Information according to Annex 4 of Ordinance 2 as at 31 March 2024
30 Kwiecień 2024
Financial Reports Declaration by the responsible directors as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Consolidated financial report according to IFRS as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Information according to Annex 4 of Ordinance 2 as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Notes to the consolidated financial report as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Consolidated management report as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Insider information as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Additional information as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Consolidated financial report according to BFSC standards as at 31 March 2024
30 Maj 2024
Financial Reports Declaration by the responsible directors as at 31 March 2024
2023
Full Year
31 Grudzień 2023
Financial Reports Annual Consolidated Audited Financial Statements for 2023 in ESEF format
31 Grudzień 2023
Financial Reports Annual individual audited financial statement in ESEF format for 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Notification for publishing of the Individual Audited Financial Report according to BFSC standards as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Individual Audited Financial Report according to BFSC standards as at 31 December 2023
Q4
31 Grudzień 2023
Financial Reports Consolidated financial report according to IFRS as at 31 December 2023 - Excel
31 Grudzień 2023
Financial Reports Information according to Annex 4 of Ordinance 2 as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Consolidated financial report according to BFSC standards as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Additional information as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Insider information as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Declaration by the responsible directors as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Consolidated management report as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Notes to the consolidated financial report as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Consolidated financial report according to IFRS as at 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2023 r. - Excel
31 Grudzień 2023
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2023 r.
31 Grudzień 2023
Financial Reports Information according to Annex 4 of Ordinance 2 as of 31 December 2023
31 Grudzień 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 grudnia 2023 r.
31 Grudzień 2023
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2023 r.
31 Grudzień 2023
Financial Reports Informacje poufne na dzień 31 grudnia 2023 r.
31 Grudzień 2023
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2023 r.
31 Grudzień 2023
Financial Reports Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
31 Grudzień 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2023 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2023 r.
Q3
29 Listopad 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Informacje poufne na dzień 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2023 r.
29 Listopad 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2023 r.-Excel
30 Październik 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2023 r. - Excel
30 Październik 2023
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2023 r.
30 Październik 2023
Financial Reports Informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2023 r.
30 Październik 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2023 r.
30 Październik 2023
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2023 r.
30 Październik 2023
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na 30 września 2023 r.
30 Październik 2023
Financial Reports Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2023 r.
30 Październik 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2023 r.
Q2
29 Sierpień 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2023 r.
29 Sierpień 2023
Financial Reports Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2023 r.
29 Sierpień 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2023 r.
29 Sierpień 2023
Financial Reports Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2023 r.
29 Sierpień 2023
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2023 r.
29 Sierpień 2023
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2023 r.
29 Sierpień 2023
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2023 r.
29 Sierpień 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2023 roku - Excel
29 Sierpień 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2023 r.
Q1
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2023 r. - Excel
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2023 r.
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 31 marca 2023 r.
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów BFSC na dzień 31 marca 2023 r.
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 31 marca 2023 r.
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Informacje poufne na dzień 31 marca 2023 r.
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2023 r.
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2023 r.
27 Kwiecień 2023
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Informacje poufne na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 marca 2023 r.
31 Marzec 2023
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 31 marca 2023 r. - Excel
2022
Full Year
31 Grudzień 2022
Financial Reports Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 w formacie ESEF
31 Grudzień 2022
Financial Reports Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 - format ESEF
31 Grudzień 2022
Financial Reports Prezentacja rocznego zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego „Sopharma” AD na dzień 31 grudnia 2022 r
31 Grudzień 2022
Financial Reports Sprawozdania finansowe Formularze FSC
Q4
31 Grudzień 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Informacje poufne na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według standardów KNF na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2022 r. - Excel
31 Grudzień 2022
Financial Reports Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Informacje poufne na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2022 r.
31 Grudzień 2022
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 31 grudnia 2022 r. - Excel
Q3
29 Listopad 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 września 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Informacje poufne na dzień 30 września 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 9 Rozporządzenia 2 na dzień 31 grudnia 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2022 r.
29 Listopad 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2022 r.- Excel
31 Październik 2022
Financial Reports Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2022 r.
31 Październik 2022
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na 30 września 2022 r.
31 Październik 2022
Financial Reports Informacje poufne na dzień 30 września 2022 r.
31 Październik 2022
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 30 września 2022 r.
31 Październik 2022
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 września 2022 r.
31 Październik 2022
Financial Reports Informacja zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 września 2022 r.
31 Październik 2022
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 września 2022 r.
31 Październik 2022
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF na dzień 30 września 2022 r. - Excel
 • 121 KB xls
Q2
29 Sierpień 2022
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2022 r.
29 Sierpień 2022
Financial Reports Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.
29 Sierpień 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2022 r.
29 Sierpień 2022
Financial Reports Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2022 r.
29 Sierpień 2022
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2022 r.
29 Sierpień 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2022 r.
29 Sierpień 2022
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2022 r.
29 Sierpień 2022
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2022 r. - Excel
1 Sierpień 2022
Financial Reports Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.
1 Sierpień 2022
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na 30 czerwca 2022 r.
1 Sierpień 2022
Financial Reports Informacje poufne na dzień 30 czerwca 2022 r.
1 Sierpień 2022
Financial Reports Dodatkowe informacje na dzień 30 czerwca 2022 r.
1 Sierpień 2022
Financial Reports Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg standardów KNF na dzień 30 czerwca 2022 r.
1 Sierpień 2022
Financial Reports Informacje zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 2 na dzień 30 czerwca 2022 r.
1 Sierpień 2022
Financial Reports Oświadczenie odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 30 czerwca 2022 r.
1 Sierpień 2022
Financial Reports Individual financial report according to IFRS as at 30 June 2022 - Excel
2021
Q2
30 Sierpień 2021
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na dzień 30 czerwca 2021 r.
2020
Q3
30 Październik 2020
Financial Reports Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2020 r
Q1
1 Czerwiec 2020
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2020 r.
1 Czerwiec 2020
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.03.2020 r.
1 Czerwiec 2020
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. Skonsolidowane - Еxcel
1 Czerwiec 2020
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2020 r.
1 Czerwiec 2020
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2020 r.
28 Kwiecień 2020
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 r. - Excel
2019
Q4
31 Grudzień 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2019
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. - Excel
31 Grudzień 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2019 r.
31 Grudzień 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r.
31 Grudzień 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2019 r.
31 Grudzień 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2019 r.
31 Grudzień 2019
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2019 r.
31 Grudzień 2019
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.12.2019 r.
31 Grudzień 2019
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2019 r.
31 Grudzień 2019
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2019 r.
Q3
29 Listopad 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane.
29 Listopad 2019
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r.
29 Listopad 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r.
29 Listopad 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r.
29 Listopad 2019
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r.
29 Listopad 2019
Financial Reports Formularze KNF na dzień 30.09.2019 r.
29 Listopad 2019
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r.
29 Listopad 2019
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r.
29 Listopad 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - skonsolidowane
30 Październik 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r.
30 Październik 2019
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 r.
30 Październik 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.09.2019 r.
30 Październik 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.09.2019 r.
30 Październik 2019
Financial Reports Formularze KNF na dzień 30.09.2019 r.
30 Październik 2019
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 30.09.2019 r.
30 Październik 2019
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.09.2019 r.
30 Październik 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r. - Excel
30 Październik 2019
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 30.09.2019 r.
Q2
29 Sierpień 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
29 Sierpień 2019
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
29 Sierpień 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019 r. - skonsolidowane
29 Sierpień 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowany
29 Sierpień 2019
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane
29 Sierpień 2019
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r.
29 Sierpień 2019
Financial Reports Formularze KNF na dzień 30.06.2019r.
29 Sierpień 2019
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r.
29 Sierpień 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r. - skonsolidowane - Excel
30 Lipiec 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Formularze KNF na dzień 30.06.2019r.
30 Lipiec 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019 r. - Excel
Q1
30 Maj 2019
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
30 Maj 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
30 Maj 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane
30 Maj 2019
Financial Reports Załącznik nr 9
30 Maj 2019
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r.
30 Maj 2019
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.03.2019r.
30 Maj 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r.
30 Maj 2019
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r.
30 Maj 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. skonsolidowane - Excel
9 Maj 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.03.2019r.
9 Maj 2019
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019r. - Excel
2018
Full Year
31 Grudzień 2018
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Raport audytora na dzień 31.12.2018 r skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Press Releases Oświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r. skonsolidowane
 • 412 KB pdf
31 Grudzień 2018
Financial Reports Oświadczenie audytorów na dzień 31.12.2018
31 Grudzień 2018
Financial Reports Oświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31.12.2018 r
31 Grudzień 2018
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany
31 Grudzień 2018
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
Q4
31 Grudzień 2018
Financial Reports Sprawozdanie finansowe zbadane na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowane
31 Grudzień 2018
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r. skonsolidowany
31 Grudzień 2018
Financial Reports Notatki do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Sprawozdanie z działalności Spółki na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Wykaz informacji wewnętrznych na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Formularze KNF na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Załącznik nr 9 na dzień 31.12.2018 r.
31 Grudzień 2018
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31.12.2018 r.
Q1
31 Marzec 2018
Financial Reports Załącznik 9 na dzień 31 marca 2018 r
31 Marzec 2018
Financial Reports Formularze BFCS na dzień 31 marca 2018 r
31 Marzec 2018
Financial Reports Deklaracje na dzień 31 marca 2018 r
31 Marzec 2018
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31 marca 2018 r
31 Marzec 2018
Financial Reports Wewnętrzna lista informacji na dzień 31. 03. 2018
31 Marzec 2018
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na dzień 31 marca 2018 r
31 Marzec 2018
Financial Reports Noty do FM z 31 marca 2018 r
2017
Full Year
31 Grudzień 2017
Financial Reports Oświadczenie niefinansowe do Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Formularze BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na dzień 31.12.2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Noty do FM z dnia 31.12.2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Zbadane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r
 • 47 KB xlsx
31 Grudzień 2017
Financial Reports Oświadczenie pozafinansowe do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Deklaracja odpowiedzialnych dyrektorów na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Raport dotyczący stosowania polityki wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Raport audytora na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Noty do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Oświadczenie osób odpowiedzialnych na dzień 31 grudnia 2017 r
31 Grudzień 2017
Financial Reports Deklaracja Ładu Korporacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 r
Q4
31 Grudzień 2017
Financial Reports Deklaracja na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowana
31 Grudzień 2017
Financial Reports Załącznik 9 na dzień 31 grudnia 2017 r. Skonsolidowany
31 Grudzień 2017
Financial Reports Sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami BFCS na dzień 31 grudnia 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Informacje dodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 do sprawozdania skonsolidowanego
31 Grudzień 2017
Financial Reports Wewnętrzna lista informacji na dzień 31 grudnia 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Sprawozdanie Zarządu z dnia 31 grudnia 2017 Skonsolidowane
31 Grudzień 2017
Financial Reports Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
31 Grudzień 2017
Financial Reports Declaration as at 31 December 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Annex 9 as at 31 December 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Financial report according to BFCS standards as at 31 December 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Additional information as at 31 December 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Insider information as at 31 December 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Management report as at 31 December 2017
 • 1.25 MB pdf
31 Grudzień 2017
Financial Reports Notes to the financial report as at 31 December 2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017
31 Grudzień 2017
Financial Reports Financial report according to IFRS as at 31 December 2017
Q3
29 Listopad 2017
Financial Reports Annex 9 as at 30 September 2017
29 Listopad 2017
Financial Reports Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017
29 Listopad 2017
Financial Reports Additional information as at 30 September 2017
29 Listopad 2017
Financial Reports Insider information as at 30 September 2017
29 Listopad 2017
Financial Reports Declaration as at 30 September 2017
29 Listopad 2017
Financial Reports Management report as at 30 September 2017
29 Listopad 2017
Financial Reports Notes to the financial report as at 30 September 2017
29 Listopad 2017
Financial Reports Financial report according to IFRS as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Additional regulated information as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Annex 9 as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Declaration by the responsible directors as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Insider information as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Financial report according to BFCS standards as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Management report as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Notes to the financial report as at 30 September 2017
30 Październik 2017
Financial Reports Financial report according to IFRS as at 30 September 2017
Q2
29 Sierpień 2017
Financial Reports Notes to the financial report
29 Sierpień 2017
Financial Reports Insider information
29 Sierpień 2017
Financial Reports Annex 9
29 Sierpień 2017
Financial Reports Additional information
29 Sierpień 2017
Financial Reports Declaration
29 Sierpień 2017
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
29 Sierpień 2017
Financial Reports Management report
29 Sierpień 2017
Financial Reports Financial Report according to IFRS
31 Lipiec 2017
Financial Reports Annex 9
31 Lipiec 2017
Financial Reports Additional regulated information
31 Lipiec 2017
Financial Reports Insider information
31 Lipiec 2017
Financial Reports Declaration by the responsible directors
31 Lipiec 2017
Financial Reports Financial report according to BFCS standards
31 Lipiec 2017
Financial Reports Management report
31 Lipiec 2017
Financial Reports Notes to the financial report
31 Lipiec 2017
Financial Reports Financial report according to IFRS
Q1
31 Marzec 2017
Financial Reports Insider information
31 Marzec 2017
Financial Reports Annex 9
31 Marzec 2017
Financial Reports Declaration
31 Marzec 2017
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
31 Marzec 2017
Financial Reports Notes to the financial report
31 Marzec 2017
Financial Reports Management report
31 Marzec 2017
Financial Reports Financial Report according to IFRS
31 Marzec 2017
Financial Reports Additional information
31 Marzec 2017
Financial Reports Financial Report according to IFRS
31 Marzec 2017
Financial Reports Declaration by the responsible directors
31 Marzec 2017
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
31 Marzec 2017
Financial Reports Additional regulated information
31 Marzec 2017
Financial Reports Insider information
31 Marzec 2017
Financial Reports Management report
31 Marzec 2017
Financial Reports Notes to the financial report
2016
Full Year
31 Grudzień 2016
Financial Reports Corporate Governance Declaration
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
31 Grudzień 2016
Financial Reports Auditor's statement
31 Grudzień 2016
Financial Reports Management report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial Report according to IFRS
31 Grudzień 2016
Financial Reports Corporate Governance Declaration
31 Grudzień 2016
Financial Reports Notes to the financial report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Report regarding the application of the remuneration policy
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial Report according to BFCS standarts
31 Grudzień 2016
Financial Reports Declaration by responsible directors
31 Grudzień 2016
Financial Reports Management report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Notes to the financial report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial Report according to IFRS
Q4
31 Grudzień 2016
Financial Reports Additional regulated information
31 Grudzień 2016
Financial Reports Insider information
31 Grudzień 2016
Financial Reports Declarations by responsible directors
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial report according to IFRS
31 Grudzień 2016
Financial Reports Regulated information
31 Grudzień 2016
Financial Reports Notes to the financial report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Management report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial report according to BFCS standarts
31 Grudzień 2016
Financial Reports Insider information
31 Grudzień 2016
Financial Reports Annex 9
31 Grudzień 2016
Financial Reports Additional information
31 Grudzień 2016
Financial Reports Declaration
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
31 Grudzień 2016
Financial Reports Management report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Notes to the financial report
31 Grudzień 2016
Financial Reports Financial Report according to IFRS
Q3
29 Listopad 2016
Financial Reports Insider information
29 Listopad 2016
Financial Reports Declaration by responsible directors
29 Listopad 2016
Financial Reports Regulated Information
29 Listopad 2016
Financial Reports Additional regulated information
29 Listopad 2016
Financial Reports Financial Report according to IFRS
29 Listopad 2016
Financial Reports Notes to the financial report
29 Listopad 2016
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
29 Listopad 2016
Financial Reports Management report
31 Październik 2016
Financial Reports Insider information
31 Październik 2016
Financial Reports Declaration by responsible directors
31 Październik 2016
Financial Reports Regulated Information
31 Październik 2016
Financial Reports Additional regulated information
31 Październik 2016
Financial Reports Management report
31 Październik 2016
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
31 Październik 2016
Financial Reports Notes to the financial report
31 Październik 2016
Financial Reports Financial Report according to IFRS
Q2
4 Lipiec 2016
Press Releases Sales revenues for First Half of 2016
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Insider information
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Financial Report according to IFRS
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Additional regulated information
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Declaration by responsible directors
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Management report
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Notes to the financial report
30 Czerwiec 2016
Financial Reports Management report
Q1
31 Marzec 2017
Financial Reports Annex 9
31 Marzec 2016
Financial Reports Management report
31 Marzec 2016
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 131 KB xls
2015
Full Year
31 Grudzień 2015
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards - PL
31 Grudzień 2015
Financial Reports Management report
 • 5.49 MB pdf
31 Grudzień 2015
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Q3
5 Październik 2015
Press Releases Sales revenues for September 2015
30 Wrzesień 2015
Financial Reports Management report
 • 804 KB pdf
30 Wrzesień 2015
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 102 KB xls
30 Wrzesień 2015
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
 • 221 KB xls
Q2
3 Lipiec 2015
Press Releases Sales revenues for June 2015
30 Czerwiec 2015
Financial Reports Financial Report according to BFCS standards
 • 220 KB xls
30 Czerwiec 2015
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 417 KB pdf
30 Czerwiec 2015
Financial Reports Management report
 • 6.99 MB pdf
Q1
3 Kwiecień 2015
Press Releases Sales revenues for March 2015
31 Marzec 2015
Financial Reports Management report
 • 717 KB pdf
31 Marzec 2015
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 296 KB pdf
2014
Full Year
8 Styczeń 2015
Press Releases Sales revenues for December 2014
31 Grudzień 2014
Financial Reports Management report
 • 925 KB pdf
31 Grudzień 2014
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 2.4 MB pdf
Q4
31 Grudzień 2014
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 256 KB pdf
31 Grudzień 2014
Financial Reports Management report
 • 885 KB pdf
Q3
3 Październik 2014
Press Releases Sales revenues for September 2014
30 Wrzesień 2014
Financial Reports Management report
 • 738 KB pdf
30 Wrzesień 2014
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 245 KB pdf
Q2
4 Lipiec 2014
Press Releases Sales revenues for June 2014
30 Czerwiec 2014
Financial Reports Management report
 • 862 KB pdf
30 Czerwiec 2014
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 322 KB pdf
Q1
31 Marzec 2014
Financial Reports Management report
 • 1008 KB pdf
31 Marzec 2014
Financial Reports Financial Report according to IFRS
 • 249 KB pdf
4 Kwiecień 2014
Press Releases Sales revenues for March 2014