Strona główna > Press > Powiadomienie o posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w dniu 07.06.2019 roku

Powiadomienie o posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w dniu 07.06.2019 roku

4 Czerwiec 2019

Sofia, Bułgaria, 03 czerwca 2019 roku – zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że rejestracja do udziału w pracy posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w dniu 07 czerwca 2019 roku dla zapewnienia maksymalnej wygody wszystkim akcjonariuszom zakończy się o godzinie 10:45 - w celu przestrzegania zgłoszonego czasu rozpoczęcia pracy posiedzenia WZA.

Zwracamy uwagę, że po raz pierwszy Walne Zgromadzenie odbędzie się w nowym Event Center, wejście do którego znajduje się na parterze Sopharma Business Towers.

W celu rejestracji i uczestnictwa w pracy NWZA osoby fizyczne będące akcjonariuszami Spółki będą musieli okazać dokument tożsamości. Osoby prawne będące udziałowcami Spółki będą musieli okazać oryginał lub uwierzytelnioną kopię aktualnego zaświadczenia rejestracji prawnej/handlowej oraz dokument tożsamości pełnomocnika prawnego.

W celu technicznego zabezpieczenia procedury rejestracji do uczestnictwa w pracy Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy kopie wystawionych pełnomocnictw powinny zostać okazane w siedzibie Spółki na piśmie lub na nośniku elektronicznym nie później niż przed końcem dnia roboczego poprzedzającego dzień odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia – a mianowicie przed godziną 17.00 dnia 06.06.2019 r.

„Sopharma” S.A. będzie odbierać i akceptować jako ważne powiadomienia i pełnomocnictwa w formie elektronicznej wysłane na adres e-mail: ir@sopharma.bg zgodnie z instrukcjami określonymi w Ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 100k ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych proszę o dokonanie upublicznienia powyższej informacji.