Strona główna > Press > Powiadomienie o trybie i warunkach wypłaty dywidendy na rok 2017

Powiadomienie o trybie i warunkach wypłaty dywidendy na rok 2017

16 Lipiec 2018

Sopharma S.A. informuje Państwa, że w dniu 23.07.2018 roku Spółka rozpacznie wypłatę dywidendy zgodnie z głosowaniem na posiedzeniu Walnego zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 15.06.2018 roku - w wysokości 11 stotinek na każdą akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 29.06.2018 roku.

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych -  za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów Eurobank EFG Bułgaria S.A. / Postbank /  w kraju.