Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

5 Czerwiec 2018

Sopharma S.A. informuje Państwa, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku Spółka wykupiła 6 600 sztuk akcji własnych пstanowiących 0,00490% kapitału Spółki, w łącznej wysokości 27 900,00 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,23.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 040 766 sztuk, co stanowi 6,707% kapitału zakładowego Spółki.