Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

14 Czerwiec 2018

Sopharma S.A. informuje Państwa, że w dniu 13 czerwca 2018 roku Spółka wykupiła 24 062 sztuk akcji własnych пstanowiących 0,0179% kapitału Spółki, w łącznej wysokości 102 654.12 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,27.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 064 828 sztuk, co stanowi 6,72% kapitału zakładowego Spółki