Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

11 Wrzesień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 10 września 2018 roku Spółka wykupiła 538 sztuk akcji własnych stanowiących 0.0004% kapitału Spółki, o łącznej wysokości 2 221.94 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,13.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 148 848 sztuk, co stanowi 6.79% kapitału zakładowego Spółki.