Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

13 Wrzesień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 12 września 2018 roku Spółka wykupiła 5 434 sztuk akcji własnych stanowiących 0.004% kapitału Spółki, o łącznej wysokości 22 528.43 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,146.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 154 310 sztuk, co stanowi 6.79% kapitału zakładowego Spółki.