Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

19 Wrzesień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 18 września 2018 roku Spółka wykupiła 5 000 sztuk akcji własnych stanowiących 0.0037% kapitału Spółki, o łącznej wysokości 20 700.00 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,14.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 165 000 sztuk, co stanowi 6.80% kapitału zakładowego Spółki.