Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

20 Wrzesień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 19 września 2018 roku Spółka wykupiła 13 000 sztuk akcji własnych stanowiących 0.0096% kapitału Spółki, o łącznej wysokości 53 350.00 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,10.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 178 000 sztuk, co stanowi 6.81% kapitału zakładowego Spółki.