Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

18 Czerwiec 2018

Sopharma S.A. informuje Państwa, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Spółka wykupiła 2 272 sztuk akcji własnych пstanowiących 0,0017% kapitału Spółki, w łącznej wysokości 9 652.72 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,25.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 068 100 sztuk, co stanowi 6,73% kapitału zakładowego Spółki