Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

6 Grudzień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 roku Spółka wykupiła 1 000 sztuk akcji własnych stanowiących 0.0007%  pitału Spółki, o łącznej wysokości BGN 3 690.00 na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 3.69.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 година.

Całkowita liczba umorzonych akcji po tej transakcji tej wynosi 8 845 266, co stanowi 6.56% kapitału zakładowego Spółki.