Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

26 Czerwiec 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje Państwa, że w dniu 25 czerwca 2018 roku Spółka wykupiła 28 951 sztuk akcji własnych пstanowiących 0,021% kapitału Spółki, w łącznej wysokości 123 372.40 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,26.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 108 347 sztuk, co stanowi 6,76% kapitału zakładowego Spółki