Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

18 Grudzień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 roku Spółka wykupiła 17 000 sztuk akcji własnych stanowiących 0.0126% kapitału Spółki, o łącznej wartości  BGN 61 200.00 na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 3.60.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po tej transakcji tej wynosi  8 880 836, co stanowi 6.59% kapitału zakładowego Spółki.