Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

27 Czerwiec 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje Państwa, że w dniu 26 czerwca 2018 roku Spółka wykupiła 19 373 sztuk akcji własnych пstanowiących 0,0144% kapitału Spółki, w łącznej wysokości 82 568.31 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,26.

Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku.

Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 127 720 sztuk, co stanowi 6,77% kapitału zakładowego Spółki