Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

28 Czerwiec 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje Państwa, że w dniu 27 czerwca 2018 roku Spółka wykupiła 11 857 sztuk akcji własnych пstanowiących 0,0088% kapitału Spółki, w łącznej wysokości 50 273.68 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,24. Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku. Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 139 577 sztuk, co stanowi 6,78% kapitału zakładowego Spółki