Strona główna > Press > Powiadomienie o umorzeniu akcji

Powiadomienie o umorzeniu akcji

25 Czerwiec 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje Państwa, że w dniu 22 czerwca 2018 roku Spółka wykupiła 4 740 sztuk akcji własnych пstanowiących 0,0035% kapitału Spółki, w łącznej wysokości 20 002.80 BGN na  GPW w Sofii S.A., za średnią cenę BGN 4,22. Notowanie akcji Spółki uzależnione jest od decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.02.2018 roku. Całkowita liczba umorzonych akcji po transakcji tej wynosi 9 079 396 sztuk, co stanowi 6,74% kapitału zakładowego Spółki