Strona główna > Inwestor > Sprawozdanie roczne 2018

Sprawozdanie roczne 2018

List do Akcjonariuszy

Mr. Donev

Szanowni nasi akcjonariusze, drodzy przyjaciele,

Mijał rok podsumowania - w przeddzień 85. rocznicy rzucić spojrzenie wstecz, ucieszyć się osiągniętym sukcesem, podziękować ludziom, razem z którymi ten sukces osiągnęliśmy i obchodzić święto wspólnie ze wszystkimi, z którymi chcemy podzielić i naszą przyszłość tez. Dziękuję wszystkim za to wszystko, co daliście nam! 

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny byliśmy wśród pionierów wprowadzeniem dwóch własnych przełomowych inicjatyw – podzieliliśmy się swoimi akcjami ze wszystkimi swoimi pracownikami, zgodnie z ich stażem pracy u nas i odpowiednio ich wkładem do sukcesu firmy; i jeszcze wydaliśmy po raz pierwszy dywidendę pośrednią. Otrzymaliśmy wsparcie naszych akcjonariuszy w zakresie obydwu inicjatyw, a to zawsze było dla nas ważne jako potwierdzenie, że robimy odpowiednie kroki.

Sopharma Group przebyła trudny proces integracji nowo nabytych Serbskiej spółki Lekowit i sieci aptek Farmastor w Bułgarii, również jak i połączenia się z firmą macierzystą spółki Unipharm.

Po bardzo silnym rokiem 2017 utrzymujemy tempo wzrostu przychodów skonsolidowanych ze sprzedaży, chociaż zwolniło się tempo wzrostu zysku netto. W drodze realizowania synergii z nowo nabytymi i połączonymi spółkami oczekujemy na optymalizację wyników operacyjnych i netto w ciągu najbliższych dwóch lat i osiągnięcie wskaźników zbliżonych do tych z 2017 roku.

Mamy nadzieję, że otrzymamy wasze wsparcie i zaufanie!

Ognian Donev,PhD, 
Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Wykonawczy w Sopharma AD

Kluczowe wyniki finansowe

WSKAŹNIKI 1-12/2018 BGN '000 1-12/2017 BGN '000 Zmiana, w %
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1,179,143 1,017,105 15,9%
Amortyzacja (EBITDA) 72,278 85,944  16,7%
ZYSK OPERACYJNY 39,143 55,836 29,9%
ZYSK NETTO 30,637 45,772 -33,1%

  WSKAŹNIKI 31.12.2018
BGN '000 
31.12.2017
BGN '000 
Zmiana, w %
AKTYWA TRWAŁE (DŁUGOTERMINOWE) 480,688 468,369 2,6%
AKTYWA OBROTOWE (KRÓTKOTERMINOWE) 529,915 512,364 3,4%
KAPITAŁ WŁASNY 508,529 503,110 1,1%
PASYWA DŁUGOTERMINOWE 69,175 80,061 -13,6%
PASYWA KRÓTKOTERMINOWE 432,899 397,562 8,9%

   Korelacja 1-12/2018 1-12/2017
EBITDA / Przychody ze sprzedaży 6.1% 8.4%
Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży 3.3% 5.5%
Zysk NETTO / Przychody ze sprzedaży 2.6% 4.5%
kapitały obce / Kapitał własny   0.99 0.95
Zadłużenia netto / EBITDA w ujęciu rocznym 4.1x 3.0x

Znaczące zdarzenia

23 luty

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

15 czerwiec

Regularnie odbywało się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i podjęto decyzję o dystrybucji premii akcji wśród wszystkich pracowników z okazji 85. rocznicy Sopharma AD

1 Sierpień

Zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i podjęto decyzję o przekształceniu poprzez połączenie Unipharm AD w Sopharma AD

14 Wrzesień

Zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i podjęto decyzję o pierwszej wypłacie dywidendy tymczasowej

23 Październik

Ponad 10 000 pracowników, partnerów i przyjaciół obchodziło 85. rocznicę Sopharma AD w Arena Armeec w Sofii

16 Listopad

Odbyło się doroczne spotkanie z inwestorami dotyczące zarządzania Sopharma AD i Sopharma Trading AD oraz wizyta w Regionalnym Centrum Dystrybucji Sopharma Trading AD zautomatyzowanym za pomocą systemu KNAPP

sty
lut
mar
kwi
Maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru

Nowe osiągnięcia i produkty

2.jpg

Nowe produkty

na podstawie uprawnień marketingowych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydano decyzje o dopuszczeniu do obrotu trzy nowych produktów.

Amlodipine tabletki 5 mg

Amlodipine tabletki 10 mg

Doporizone piwnica

3.jpg

Zaplanowano na 2018 rok

Oczekuje się wdrożenia na rynku od trzech do sześć nowych produktów do końca 2018 roku.

4.jpg
5.jpg

Rozwój

Ponad 30 procesów produkcyjnych i technologii znajduje się w procesie transferu, walidacji i optymizacji. W toku jest opracowanie farmaceutyczne 4 nowych produktów spółki.

30

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

4

NOWYCH PRODUKTÓW

Rynki zagraniczne
Wysiłki skierowano na utrzymywanie i zwiększanie udziału spółki na rynkach podstawowych dla Spółki (Rosja, Ukraina i Polska), jak również na zakładanie i rozwój obecności w innych krajach (USA, Europa Wschodnia i Środkowa, region kaukaski).
Nowe produkty
Konsekwentnie wprowadzamy nowe produkty farmaceutyczne na wszystkich rynkach, na których Spółka sprzedaje swoje produkty, w celu rozszerzenia swojej oferty.
Naturalny rozwój
Rośniemy w naturalny sposób na wybranych nowych rynkach, aby stać się silnym graczem regionalnym ze stabilnymi, geograficznie zróżnicowanymi przychodami.
Optymalizacja zdolności produkcyjnej
Optymalizacja głównych zakładów produkcyjnych i budowanie nowych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.
Integracja wewnątrzgrupowa
Dalsza konsolidacja i integracja Grupy, aby zoptymalizować strukturę kosztów, w pełni kontrolować łańcuch produkcji i korzystać z potencjalnych przydatnych działań wspólnych.