O nas

Nasz cel

Bierzemy aktywny udział i mamy kluczową rolę w podnoszeniu standardów życia codziennego, żeby uczynić ludzi zdrowszymi, szczęśliwszymi i bezpieczniejszymi.

Grupa osiągnęła wiodącą pozycję na rynku w Bułgarii
Udział w sprzedaży produktów związanych ze zdrowiem wynosi 71%
Nasze produkty dostępne są na 41 rynkach eksportowych
4,771
zatrudnianych przez nas pracowników
Mamy ponad 4000 udziałowców

Przesłanie CEO

ceo

Drodzy partnerzy,

żegnając najbardziej udany rok po kryzysie, witamy rok 85-lecia spółki „Sopharma” S.A., co jest okazja, aby starać się być coraz bardziej dobrymi w swojej trosce o zdrowie ludzi, wzmocnić tradycję produkcji bułgarskich leków wysokiej jakości zgodnie z uznanymi na całym świecie standardami i technologiami oraz nadal rozwijać się jako Grupa spółek w zakresie ochrony zdrowia.

Doskonałe wyniki finansowe, które osiągnęliśmy w ciągu ostatniego roku, zapewniają nam bezpieczeństwo i pozwalają nam na ambitne plany na przyszłość, ponieważ widzimy, że zmierzamy we właściwym kierunku. Nasza sprzedaż na rynku rosyjskim i ukraińskim ustabilizowała się nie tylko ze względów makroekonomicznych, ale także ze względu na zmiany w zespole i organizacji pracy, co wykonaliśmy na początku ubiegłego roku. W wyniku osiągnęliśmy 20% wzrostu na rynkach eksportowych. W Bułgarii wciąż oczekujemy na reformy w dziedzinie, które pozwolą nam rozwinąć się tak naprawdę, ale pomimo wszelkich okoliczności nasza sprzedaż wzrosła o 3%. Zakończyliśmy proces połączenia spółki Sopharma S.A. ze spółką Medica S.A. poprzez przejęcie tej ostatniej, a w międzyczasie uzyskaliśmy zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie z nami jeszcze jednego naszego oddziału, a mianowicie producenta farmaceutycznego Unipharm S.A.. Konsolidacja w ramach Grupy prowadzi do optymalizacji kosztów, lepszej organizacji, centralizacji głównych działań marketingowych i sprzedażowych oraz lepszej wydajności na rynkach.

W 2018 roku spodziewamy się, że rozpocznie się kolejna faza rejestracji w Stanach Zjednoczonych preparatu leczniczego Tabex przez naszego partnera Achieve Lifesciences, i będzie to już faza 3. badań. Po jej zakończeniu będziemy mieć większą jasność, co do perspektyw danego projektu.

Chcę jeszcze raz podziękować za zaufanie i wsparcie!

Ognian Donev,PhD
Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Wykonawczy w Sopharma AD

 

Nasza idea odpowiedzialnego biznesu
  • Rola społeczna naszych leków generycznych
  • Zatrudnienie
  • Inwestycje
  • Odpowiedzialność za choroby społeczne
  • Skuteczność energetyczna i niski wpływ na środowisko
  • Krajowy odpowiedzialny producent