Wydarzenia

W celu zapewnienia wszystkich potrzebnych informacji dla akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, zainteresowanych stron i analityków finansowych, Sopharma AD udostępnia kalendarz na rok 2018 zawierający najważniejsze wydarzenia firmowe.

І. OKRESOWE WYDARZENIA I WAŻNE TERMINY

2019
7 Październik 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-wrzesień 2019 r. Dodaj do kalendarza
30 Październik 2019 Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2019 r. Dodaj do kalendarza
5 Listopad 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-październik 2019 r. Dodaj do kalendarza
29 Listopad 2019 Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2019 r. Dodaj do kalendarza
5 Grudzień 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-listopad 2019 r. Dodaj do kalendarza
2020
10 Styczeń 2020 Ujawnienie wyników za okres styczeń-grudzień 2019 r. Dodaj do kalendarza
30 Styczeń 2020 Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za czwarty kwartał 2019 r. Dodaj do kalendarza

Alert z przypomnieniem: wybierz wydarzenie korzystając z pola wyboru w lewej kolumnie i wypełnij pole na dole strony wpisując adres mailowy. Powiadomienie otrzymasz 1 dzień przed wydarzeniem (nie dotyczy okresów zamkniętych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moim danych osobowych przez Sopharma AD z siedzibą w Sofii, 5 Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers, budynek A, p. 11, 1756 Sofia, zgodnie z bułgarską ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że moje dane osobowe podane w powyższym formularzu są autentyczne.

 

2019
5 Wrzesień 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-sierpień 2019 r.
29 Sierpień 2019 Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za drugi kwartał 2019 r.
5 Sierpień 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-lipiec 2019 r.
30 Lipiec 2019 Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za drugi kwartał 2019 r.
29 Lipiec 2019 Posiedzenie Rady Dyrektorów w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
29 Lipiec 2019 Zgłoszenie zaproszenia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w Rejestrze Handlowym.
5 Lipiec 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-czerwiec 2019 r.
30 Czerwiec 2019 Ogłoszenie Rocznego Sprawozdania Finansowego w Rejestrze Handlowym.
7 Czerwiec 2019 Prowadzenie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i ujawnienie decyzji WZA.
5 Czerwiec 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-maj 2019 r.
30 Maj 2019 Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za pierwszy kwartał 2019 r.
24 Maj 2019 Sporządzenie przez Centralny Depozyt listy osób uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
7 Maj 2019 Zgłoszenie zaproszenia i materiałów pisemnych dotyczących porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przeznaczonych dla mediów, KNF i GPW.
7 Maj 2019 Ujawnienie wyników za okres styczeń-kwiecień 2019 r.
30 Kwiecień 2019 Ujawnienie zbadanego Rocznego Sprawozdania Finansowego skonsolidowanego za 2018 rok.
30 Kwiecień 2019 Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za pierwszy kwartał 2019 r.
22 Kwiecień 2019 Posiedzenie Rady Dyrektorów w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
22 Kwiecień 2019 Zgłoszenie zaproszenia do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w Rejestrze Handlowym.
5 Kwiecień 2019 Prezentacja wyników za okres styczeń-marzec 2019 r.
1 Kwiecień 2019 Ujawnienie zbadanego Indywidualnego Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.
20 Marzec 2019 Posiedzenie Rady Dyrektorów w sprawie przyjęcia Indywidualnego Rocznego Sprawozdania Finansowego.
6 Marzec 2019 Prezentacja wyników za okres styczeń-luty 2019 r.
1 Marzec 2019 Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2018 r.
5 luty 2019 Prezentacja wyników za styczeń 2019 r.
30 Styczeń 2019 Ujawnienie Indywidualnych Sprawozdań Finansowych za czwarty kwartał 2018 r.
11 Styczeń 2019 Prezentacja wyników za 2018 rok.
2018
28 Grudzień 2018 End date for the payment of dividends for 2017 through a bank or an investment intermediary
5 Grudzień 2018 Revenues for January-November 2018
29 Listopad 2018 Consolidated financial statements for Q3 of 2018
5 Listopad 2018 Revenues for January-October 2018
30 Październik 2018 Individual financial statements for Q3 of 2018
5 Październik 2018 Revenues for January-September 2018
28 Wrzesień 2018 Start date for the payment of dividends* for 2017

ІІ. INFORMACJA O NIEREGULARNYCH WYDARZENIACH

ZDARZENIETermin płatności
1. Decyzja Zarządu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
2. Zmiany w zarządzie lub reprezentowanie Spółki Ujawnienie dokonuje się za pośrednictwem protokołu walnego zgromadzenia, przedstawionych w FSC i na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia jego zachowania. Po wprowadzeniu tego faktu w rejestrze handlowym ujawnienie powinno być wykonane do końca dnia roboczego następującego po dniu wejścia, ale nie później niż 2 dni po wejściu.
3. Zmiany do Statutu Ujawnienie dokonuje się za pośrednictwem protokołu walnego zgromadzenia, przedstawionych w FSC i na rynku regulowanym w terminie trzech dni roboczych od dnia jego zachowanie. Po wprowadzeniu tego faktu w rejestrze handlowym ujawnienie powinno być wykonane do końca dnia roboczego następującego po dniu wejścia, ale nie później niż 2 dni po wejściu.
4. Zmiana osób sterujących firmą Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
5. Decyzja o przekształceniu Spółki i realizacji transformacji; Zmiany strukturalne w firmie Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
6. Rozpoczęcie likwidacji i wszystkie istotne etapy związane z likwidacją Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
7. Wszczęcie upadłości Spółki lub spółki zależnej oraz wszystkich istotnych etapach związanych z upadłością Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
8. Nabycie, dzierżawy lub zbycia aktywów o znacznej wartości na podstawie art. 114, par. 1 pkt 1 POSA Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
9. Decyzja o wpisaniu, wygaśnięciu i unieważnieniu umowy spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
10. Zmiana biegłych rewidentów Spółki i przyczyny zmian Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
11. Ujawnienie zysku netto Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
12. Znaczące straty i ich przyczyny Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
13. Nieprzewidziane lub nieoczekiwane okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, w wyniku, których nastąpiła utrata przez Spółkę lub spółkę zależną w wysokości trzech procent kapitałów własnych Spółki. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
14. Zmodyfikowany Raport z audytu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
15. Decyzja Walnego Zgromadzenia o rodzaju i wysokości dywidendy oraz terminie i warunkach jej wypłaty Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
16. Wystąpienie zobowiązania, które ma zasadnicze znaczenie dla Spółki lub spółki zależnej, włącznie z ryzykiem niespełnienia lub zwiększenia zobowiązania. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
17. Wystąpienie roszczenia, które jest istotne dla Spółki, ze wskazaniem jego terminu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
18. Problemy z płynnością i środki wsparcia finansowego Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
19. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
20. Potwierdzenie rokowań na nabycie Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
21. Zawieraniem lub wykonywaniem istotnych umów, które nie odnoszą się do zwykłej działalności Spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
22. Opinia organu zarządzającego w związku z wezwaniem Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
23. Wypowiedzenie lub znaczne zmniejszenie relacji z klientami, którzy stanowią co najmniej 10 procent przychodów Spółki za okres ostatnich trzech lat. Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
24. Wprowadzenie nowych produktów i zmian na rynku Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
25. Duże zlecenia (w wysokości ponad 10 procent przeciętnego wynagrodzenia Spółki za ostatnie trzy lata) Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
26. Rozwój i / lub zmiany wolumenu zamówień i wykorzystania zdolności produkcyjnych Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
27. Zaprzestanie sprzedaży produktu, tworzącego znaczną część przychodów firmy Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
28. Nabycie patentu Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
29. Recepcja, tymczasowe zawieszenie stosowania, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie (licencji). Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
30. Wszczęcie lub zakończenie prowadzenia postępowań sądowych lub arbitrażowych dotyczących zobowiązania lub wierzytelności spółki lub jednostkę od niego zależną z ceną roszczenia co najmniej 10 procent kapitału spółki Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
31. Zakup, sprzedaż lub zastaw udziałów w spółkach przez emitenta lub jednostki od niego zależnej Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
32. Otrzymanie prognozowany przez emitenta z wynikami finansowymi z jego grupy gospodarczej, jeżeli zostanie podjęta decyzja, aby  prognoza była ujawniana publicznie Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.
33. Zamówienie lub zmiana ratingu zamówionego przez emitenta Niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po decyzji lub odkryciu danego faktu.