Strona główna > Inwestor > Roczne Walne Zgromadzenia

Roczne Walne Zgromadzenia

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma wyłączną kompetencję do rozstrzygnięcia podanych niżej kwestii:

 1. Zmiana i uzupełnienie  Statutu Spółki;
 2. Zwiększenie lub zmniejszenie kapitału Spółki;
 3. Przekształcenie i likwidacja Spółki;
 4. Określanie liczby, powołanie oraz odwołanie członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia;
 5. Powołanie i odwołanie biegłego rewidenta / biegłych rewidentów;
 6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego po jego podpisaniu przez powołanego biegłego rewidenta / powołanych biegłych rewidentów;
 7. Powołanie likwidatorów w razie likwidacji Spółki, za wyjątkiem przypadku niewypłacalności;
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki po zaakceptowaniu ich sprawozdania z działalności;
 9. Postanowienie emitowania obligacji;
 10. Podział zysku;
 11. Uprawnienie Zarządu do zawierania transakcji na podstawie art. 114 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych;
 12. Rozwiązywanie innych spraw należące do jego kompetencji zgodnie z prawem lub Statutem Spółki.
2019
EGM 13-12-2019 

Dokumenty

Publication of materials for holding a Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD304.41 KB pdfPublication of materials for holding a Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD
Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Sopharma AD224.3 KB pdfMinutes of the Meeting of the Board of Directors of Sopharma AD
Invitation for Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD 263.76 KB pdfInvitation for Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD
Letter of attorney - Sample57 KB docLetter of attorney - Sample
Report from the Board of Directors of “Sopharma” AD, regarding payment of a 6-month dividend 270.54 KB pdfReport from the Board of Directors of “Sopharma” AD, regarding payment of a 6-month dividend
Substantiated Report by the Board of Directors of Sopharma AD 156.09 KB pdfSubstantiated Report by the Board of Directors of Sopharma AD
Minutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD304.22 KB pdfMinutes of the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD
Protocol of the Commission for Verification of the Quorum for the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD181.95 KB pdfProtocol of the Commission for Verification of the Quorum for the Extraordinary General meeting of shareholders of Sopharma AD
EGM 07-06-2019 

Dokumenty

Publication of materials for holding a Regular General Meeting of Shareholders of Sopharma AD347.53 KB pdfPublication of materials for holding a Regular General Meeting of Shareholders of Sopharma AD
Minutes of the meeting of the Board of Directors of Sopharma AD 214.39 KB pdfMinutes of the meeting of the Board of Directors of Sopharma AD
Invitation for General Meetings of the Shareholders of Sopharma AD 185.36 KB pdfInvitation for General Meetings of the Shareholders of Sopharma AD
Letter of attorney – Sample25.99 KB docxLetter of attorney – Sample
Report of the Investor Relations Director191.56 KB pdfReport of the Investor Relations Director
Audit Committee Report 2018209.65 KB pdfAudit Committee Report 2018
Remuneration Policy report 2018191.43 KB pdfRemuneration Policy report 2018
Substantiated Report 274.48 KB pdfSubstantiated Report
2018
EGM 14-09-2018 

Dokumenty

Minutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders 278.03 KB pdfMinutes ot the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM175.06 KB pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
EGM 01-08-2018 

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders 277.55 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders
Protocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM174.33 KB pdfProtocol to verify the quorum and the represented capital for participation in the EGM
AGM 15-06-2018 

Dokumenty

Protokół walnego zgromadzenia spółki Sopharma AD458.92 KB pdfProtokół walnego zgromadzenia spółki Sopharma AD
EGM 23-02-2018 

Dokumenty

Protokoły z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia818.75 KB pdfProtokoły z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017
AGM 02-06-2017 

Dokumenty

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017482.36 KB pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD - 02-06-2017
EGM 24-04-2017 

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shereholders of Sopharma AD460.25 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shereholders of Sopharma AD
2016
AGM 17-06-2016 

Dokumenty

Minutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016306.77 KB pdfMinutes of the AGM of shareholders of Sopharma AD 17.06.2016
2015
EGM 09-01-2015 

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015347.88 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 09 January 2015
AGM 19-06-2015 

Dokumenty

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015376.19 KB pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 19.06.2015
2014
EGM 19-12-2014 

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014358.88 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19 December 2014
AGM 20-06-2014 

Dokumenty

Minutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014448.42 KB pdfMinutes of the Annual General Meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 20 June 2014
2013
AGM 21-06-2013 

Dokumenty

Minutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013412.01 KB pdfMinutes of the general meeting of shareholders of Sopharma AD - Sofia, 21 June 2013
EGM 28-02-2013 

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013265.87 KB pdfMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 28.02.2013
2012
EGM 01-11-2012 

Dokumenty

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.201249 KB docMinutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Sopharma AD – 01.11.2012
AGM 19-06-2012 

Dokumenty

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012228.71 KB pdfMinutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Sopharma AD – Sofia, 19.06.2012
2011
EGM 30-11-2011 

Dokumenty

EGM Minutes of Meeting208.47 KB pdfEGM Minutes of Meeting
AGM 30-06-2011 

Dokumenty

Revised Articles of Incorporation 30.06.2011195 KB doc Revised Articles of Incorporation 30.06.2011