Strona główna > Media > Wydarzenia

Wydarzenia

2020
29 Kwiecień 2020
Finansowe
Ujawnienie zbadanego Rocznego Sprawozdania Finansowego skonsolidowanego za 2019 r.
Dodaj do kalendarza
30 Kwiecień 2020
Finansowe
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za pierwszy kwartał 2020 r.
Dodaj do kalendarza
5 Maj 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-kwiecień 2020 г.
Dodaj do kalendarza
30 Maj 2020
Finansowe
Zgłoszenie zaproszenia i materiałów pisemnych dotyczących porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przeznaczonych dla mediów, KNF i GPW.
Dodaj do kalendarza
1 Czerwiec 2020
Finansowe
Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za pierwszy kwartał 2020 r.
Dodaj do kalendarza
5 Czerwiec 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-maj 2020 г.
Dodaj do kalendarza
30 Czerwiec 2020
Korporacyjne
Prowadzenie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i ujawnienie decyzji WZA.**
Dodaj do kalendarza
6 Lipiec 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-czerwiec 2020 r.
Dodaj do kalendarza
30 Lipiec 2020
Finansowe
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za drugi kwartał 2020 г.
Dodaj do kalendarza
5 Sierpień 2020
Finansowe
Prezentacja wyników na styczeń-lipiec 2020 r.
Dodaj do kalendarza
31 Sierpień 2020
Finansowe
Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za drugi kwartał 2020 r.
Dodaj do kalendarza
8 Wrzesień 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-sierpień 2020 r.
Dodaj do kalendarza
5 Październik 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-wrzesień 2020 г.
Dodaj do kalendarza
30 Październik 2020
Finansowe
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2020 r.
Dodaj do kalendarza
5 Listopad 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-październik 2020 r.
Dodaj do kalendarza
30 Listopad 2020
Finansowe
Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2020 r.
Dodaj do kalendarza
7 Grudzień 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-listopad 2020 r.
Dodaj do kalendarza
2021
8 Styczeń 2021
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-grudzień 2020 r.
Dodaj do kalendarza
1 luty 2021
Finansowe
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za czwarty kwartał 2020 r.
Dodaj do kalendarza
1 Marzec 2021
Finansowe
Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za czwarty kwartał 2020 r.
Dodaj do kalendarza
30 Kwiecień 2021
Finansowe
Ujawnienie zbadanego skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 r.
Dodaj do kalendarza

Alert z przypomnieniem: wybierz wydarzenie korzystając z pola wyboru w lewej kolumnie i wypełnij pole na dole strony wpisując adres mailowy. Powiadomienie otrzymasz 1 dzień przed wydarzeniem (nie dotyczy okresów zamkniętych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moim danych osobowych przez Sopharma AD z siedzibą w Sofii, 5 Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers, budynek A, p. 11, 1756 Sofia, zgodnie z bułgarską ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że moje dane osobowe podane w powyższym formularzu są autentyczne.