Strona główna > Media > Wydarzenia

Wydarzenia

2019
30 Czerwiec 2019
Finansowe
Ogłoszenie Rocznego Sprawozdania Finansowego w Rejestrze Handlowym.
Dodaj do kalendarza
5 Lipiec 2019
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-czerwiec 2019 r.
Dodaj do kalendarza
29 Lipiec 2019
Finansowe
Posiedzenie Rady Dyrektorów w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Dodaj do kalendarza
29 Lipiec 2019
Finansowe
Zgłoszenie zaproszenia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w Rejestrze Handlowym.
Dodaj do kalendarza
30 Lipiec 2019
Finansowe
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za drugi kwartał 2019 r.
Dodaj do kalendarza
5 Sierpień 2019
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-lipiec 2019 r.
Dodaj do kalendarza
6 Sierpień 2019
Finansowe
Data rozpoczęcia wypłaty dywidendy* za 2018 rok (druga połowa roku) **
Dodaj do kalendarza
13 Sierpień 2019
Finansowe
Zgłoszenie zaproszenia i materiałów pisemnych dotyczących porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przeznaczonych dla mediów, KNF i GPW.
Dodaj do kalendarza
29 Sierpień 2019
Finansowe
Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za drugi kwartał 2019 r.
Dodaj do kalendarza
30 Sierpień 2019
Finansowe
Sporządzenie przez Centralny Depozyt listy osób uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Dodaj do kalendarza
5 Wrzesień 2019
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-sierpień 2019 r.
Dodaj do kalendarza
13 Wrzesień 2019
Finansowe
Prowadzenie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ujawnienie decyzji.
Dodaj do kalendarza
7 Październik 2019
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-wrzesień 2019 r.
Dodaj do kalendarza
30 Październik 2019
Finansowe
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2019 r.
Dodaj do kalendarza
5 Listopad 2019
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-październik 2019 r.
Dodaj do kalendarza
12 Listopad 2019
Finansowe
Data rozpoczęcia wypłaty dywidendy* za 2019 г. (pierwsza połowa roku – za 6 miesięcy) **
Dodaj do kalendarza
29 Listopad 2019
Finansowe
Ujawnienie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2019 r.
Dodaj do kalendarza
5 Grudzień 2019
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-listopad 2019 r.
Dodaj do kalendarza
31 Grudzień 2019
Finansowe
Ostateczny termin wypłaty dywidendy* za pierwszą połowę 2018 r. i za pierwszą połowę 2019 r. za pośrednictwem odpowiedniego banku.
Dodaj do kalendarza
2020
10 Styczeń 2020
Finansowe
Ujawnienie wyników za okres styczeń-grudzień 2019 r.
Dodaj do kalendarza
30 Styczeń 2020
Finansowe
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za czwarty kwartał 2019 r.
Dodaj do kalendarza

Alert z przypomnieniem: wybierz wydarzenie korzystając z pola wyboru w lewej kolumnie i wypełnij pole na dole strony wpisując adres mailowy. Powiadomienie otrzymasz 1 dzień przed wydarzeniem (nie dotyczy okresów zamkniętych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moim danych osobowych przez Sopharma AD z siedzibą w Sofii, 5 Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers, budynek A, p. 11, 1756 Sofia, zgodnie z bułgarską ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że moje dane osobowe podane w powyższym formularzu są autentyczne.