Strona główna > Inwestor

Inwestor

Notowania
Notowania
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych 
Aktualności korporacyjne
29 Styczeń 2020
Witamina C dla ochrony zdrowia dzieci Sopharmy
Aktualności finansowe
6 Kwiecień 2020
Przychody ze sprzedaży za marzec 2020 roku
5 Marzec 2020
Przychody ze sprzedaży za luty 2020 roku
5 luty 2020
Przychody ze sprzedaży za styczeń 2020 roku
Wybrane dane finansowe 31 Grudzień 2019
1,281,421
BGN '000 Przychody
105,887
BGN '000 EBITDA
61,925
BGN '000 Zysk z operacyjny
89,616
BGN '000 Zysk netto za rok
0.726
BGN Podstawowy zysk na jedną akcję

Następne wydarzenie
29 Kwiecień 2020
Ujawnienie zbadanego Rocznego Sprawozdania Finansowego skonsolidowanego za 2019 r.
30 Kwiecień 2020
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za pierwszy kwartał 2020 r.

Equity story

Ponad 85 lat osiągnięć w przemyśle farmaceutycznym

  • Przywództwo
  • Rozwój
  • Portfolio
  • Rentowność
  • Model biznesowy
  • M&A