Strona główna > Inwestor

Inwestor

Notowania
Notowania
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych 
Aktualności korporacyjne
22 Kwiecień 2019
Sopharma wspсеra przyszłych farmaceutów
Aktualności finansowe
6 Czerwiec 2019
Przychody ze sprzedaży w maju 2019 roku
4 Czerwiec 2019
Powiadomienie o posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w dniu 07.06.2019 roku
31 Grudzień 2018
Oświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r. skonsolidowane
Wybrane dane finansowe 31 grudzień 2017
1,179,143
BGN '000 Przychody
72,278
BGN '000 EBITDA
39,143
BGN '000 Zysk z operacyjny
30,367
BGN '000 Zysk netto za rok
0.225
BGN Podstawowy zysk na jedną akcję

Następne wydarzenie
30 Czerwiec 2019
Ogłoszenie Rocznego Sprawozdania Finansowego w Rejestrze Handlowym.
5 Lipiec 2019
Ujawnienie wyników za okres styczeń-czerwiec 2019 r.

Equity story

Ponad 80 lat osiągnięć w przemyśle farmaceutycznym

  • Przywództwo
  • Rozwój
  • Portfolio
  • Rentowność
  • Model biznesowy
  • M&A