Strona główna > Inwestor

Inwestor

Notowania
Notowania
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych 
Aktualności korporacyjne
22 Kwiecień 2019
Sopharma wspсеra przyszłych farmaceutów
Aktualności finansowe
7 Październik 2019
Przychody ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku
27 Wrzesień 2019
Powiadomienie o umorzeniu akcji
5 Wrzesień 2019
Przychody ze sprzedaży za sierpień 2019 roku
Wybrane dane finansowe 31 grudzień 2017
1,179,143
BGN '000 Przychody
72,278
BGN '000 EBITDA
39,143
BGN '000 Zysk z operacyjny
30,367
BGN '000 Zysk netto za rok
0.225
BGN Podstawowy zysk na jedną akcję

Następne wydarzenie
30 Październik 2019
Ujawnienie Indywidualnego Sprawozdania Finansowego za trzeci kwartał 2019 r.
5 Listopad 2019
Ujawnienie wyników za okres styczeń-październik 2019 r.

Equity story

Ponad 80 lat osiągnięć w przemyśle farmaceutycznym

  • Przywództwo
  • Rozwój
  • Portfolio
  • Rentowność
  • Model biznesowy
  • M&A