Strona główna > Inwestor

Inwestor

Notowania
Notowania
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych 
Aktualności korporacyjne
24 Listopad 2018
Sopharma ze swoimi fascynującymi opowieściami o farmacji na Bazarze zawodów
Aktualności finansowe
5 luty 2019
Przychody ze sprzedaży za styczeń 2019 roku
30 Styczeń 2019
Udział spółki Allianz Bułgaria O.U.F.E. w kapitale Sopharma S.A. przekroczył poziom 5%
11 Styczeń 2019
Przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 roku
Wybrane dane finansowe 31 grudzień 2017
1,017,105
BGN '000 Przychody
85,944
BGN '000 EBITDA
55,836
BGN '000 Zysk z operacyjny
45,772
BGN '000 Zysk netto za rok
0.31
BGN Podstawowy zysk na jedną akcję

Następne wydarzenie
1 Marzec 2019
Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2018 r.
6 Marzec 2019
Prezentacja wyników za okres styczeń-luty 2019 r.

Equity story

Ponad 80 lat osiągnięć w przemyśle farmaceutycznym

  • Przywództwo
  • Rozwój
  • Portfolio
  • Rentowność
  • Model biznesowy
  • M&A