Strona główna > Biznes > Wyprodukowanie produków farmaceutycznych

Wyprodukowanie produków farmaceutycznych

manufacturing_of_pharmaceutical_products

Sopharma Group jest zintegrowanym biznesem, który koncentruje się na sektorze opieki zdrowotnej, w tym na trzech głównych liniach biznesowych:

Produkcja farmaceutyczna jest prowadzana poprzez spółkę matkę Sopharma AD oraz następujące spółki zależne:

Sopharma AD

Informacje ogólne 

Sopharma AD powstała w 1933 roku. Rejestracja sądowa Firmy zaczęła się  15.11.1991 i jest to spółka publiczna ustanowiona na podstawie Ustawy o papierach wartościowych.

Spółka prowadzi produkcję i wprowadzanie do obrotu substancji leczniczych w różnych postaciach dawkowania; badania, inżynierię i działania wdrożeniowe w dziedzinie fitochemii, chemii i farmacji. Sopharma AD świadczy usługi w zakresie produkcji, jak również działania pomocnicze i usługowe.

Spółka posiada dopuszczenie do obrotu na podstawie ustawy o Lekach i Aptekach w:

Działalność przemysłowa

Sopharma AD ma dziesięć zakładów produkcyjnych, które są zgodne z przepisami UE i znajdują się w Bułgarii. Spółka jest największym bułgarskim producentem ampułek i czopków.

Spółka prowadzi i rozwija produkcję w następujących obszarach:

 • Substancje i preparaty na bazie surowców roślinnych (produkcja fitochemiczna);
 • Gotowe formy dawkowania, w tym:
  • Stałe - tabletki, tabletki powlekane, drażetki, kapsułki;
  • Galenowe - czopki, krople, syropy, maści;
  • Pozajelitowe - zastrzyki, lipofilowy proszek do iniekcji

Firma posiada ponad 210 produktów w swojej ofercie: głównie generycznych i 15 oryginalnych produktów, 12 produktów jest na bazie pochodzenia naturalnego. Oryginalne produkty firmy (zwłaszcza Carsil i Tempalgin) są kluczowymi czynnikami przychodów z rynków eksportowych, natomiast w przypadku sprzedaży krajowej najważniejszymi produktami są leki generyczne, wśród których wiodącym lekiem jest Analgin.

Portfel produktów Sopharma AD koncentruje się na następujących obszarach terapeutycznych: kardiologia, gastroenterologia, kontroli bólu, kaszlu i przeziębienia, immunologii i dermatologii, zaburzenia oddechowe i astmę, neurologii i psychiatria, urologii i ginekologii.

Najważniejszymi produktami farmaceutycznymi w zakresie ich udziału w przychodach są:

 • Carsil - oryginalny produkt na bazie roślin, stosowany w leczeniu zaburzeń gastroenterologicznych (choroby wątroby);
 • Tempalgin – Oryginalny analgetyk (lek przeciwbólowy);
 • Tabex – Oryginalny lek na bazie roślin wykorzystywany do rzucenia palenia
 • Tribestan – oryginalny produkt roślinny stosowany do stymulacji układu rozrodczego
 • Broncholytin - Oryginalny produkt na bazie roślin stosowany do tłumienia kaszlu;
 • Analgin – analgetyk generyczny (lek przeciwbólowy);
 • Nivalin – oryginalny produkt pochodzenia naturalnego stosowany w leczeniu obwodowego układu nerwowego;
 • Methylprednisolone – lek generyczny dla ciężkich przypadków alergii i pewnych warunków zagrażających życiu;

Własność intelektualna

Chociaż jesteśmy zorientowani na produkcję leków generycznych, Sopharma AD jest znanym od wielu lat  producentem kilku unikalnych produktów na bazie wyciągów roślinnych wytwarzanych na bazie technologii ekstrakcji powstałej w naszej fabryce. Oprócz rozpoznawalnego znaku towarowego te produkty są chronione patentami i korporacyjnym know-how.

Dla odróżnienia, w wytwarzaniu produktów generycznych Sopharma AD opiera się na markach, z których wszystkie są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Spółki.

Przez wszystkie lata swojego istnienia, Sopharma AD tworzy i chroni swoją własność intelektualną. W rezultacie, Spółka posiada dużą ilość aktywów własności intelektualnej, w większości będących zarejestrowanymi prawnie (znaki towarowe, patenty, wzory) i niektóre nie posiadające zarejestracji - głównie technologie.

Aktywa te są w szczególności wynikiem polityki Spółki wobec produktu i postępu technologicznego oraz innowacji.

Badania i rozwój

Sopharma AD koncentruje swój dział R&D na lekach generycznych. Projekty R&D koncentrują się na poszukiwaniu i opracowywaniu nowych formulacji i składów  lub właściwości fizycznych (takich jak przygotowanie lub postać)  produktów w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku. Celem strategicznym na przyszłość Sopharma AD jest, osiągnięcie stabilnego wyniku w rozwoju ośmiu do dziesięciu nowych produktów rocznie.

Spółka przede wszystkim składa wnioski o dopuszczenie do obrotu nowych produktów, w tym nowych form produktów w Bułgarii i / lub na rynkach eksportowych oraz dla istniejących produktów na nowych rynkach.

Pracownicy

Średnia liczba pracowników Sopharma AD wynosi około 1900.

Główne wskaźniki finansowe

Wskaźniki 2017 2016 zmiana
BGN '000 BGN '000
Przychody ze sprzedaży 205,259 182,396 12.5%
EBITDA 58,085 43,849 32.5%
Zysk z działalności operacyjnej 41,847 28,363 47.5%
Zysk netto 42,239 38,347 10.1%
CAPEX 14,686 10,078 45.7%
  2017 2016 zmiana
  BGN '000 BGN '000  
Aktywa trwałe 415,251 395,241 5.1%
Aktywa obrotowe 175,054 177,774 -1.5%
Kapitał właścicieli 478,334 463,415 3.2%
Zobowiązania długoterminowe 32,346 39,550 -18.2%
Zobowiązania krótkoterminowe 79,625 70,050 13.7%

Biopharm Engineering AD

Informacja ogólna
Biopharm Engineering AD to dynamicznie rozwijająca się firma. Posiada nowoczesne zakłady produkcyjne i stale rozbudowywane oraz modernizowane zakłady produkcyjne. Strategia Biopharm Engineering AD zbudowana jest na rynkowych i technologicznych zaletach firmy. Firma posiada certyfikat dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Firma sukcesywnie rozwija się w następujących obszarach:

 • produkcji roztworów infuzyjnych;
 • produkcji roztworów do wstrzykiwań;
 • wytwarzanie weterynaryjnych produktów leczniczych i preparatów immunologicznych

Duży potencjał bazy produkcyjnej oraz nowoczesne technologie pozwalają Biopharm Engineering AD akceptować umowy z firmami z Bułgarii oraz międzynarodowymi, żeby produkować swoje produkty w butelkach polipropylenowych, workach i ampułkach.

Historia
Historia Biopharm Engineering AD sięga 1981 roku, kiedy FAO-UNDP projekt BUL 77/11 został wdrożony i powstał instytut do zwalczania pryszczycy i bardzo niebezpiecznych infekcji. W 1998 roku instytut został sprywatyzowany przez Biopharm Engineering, specjalnie założony do tego celu. W 2006 roku udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte przez Sopharma AD. Z biegiem lat, Biopharm Engineering nadal kontynuował rozwój i modernizowację swoich zdolności produkcyjnych.

Produkty

 • wlewy oraz injekcje roztworowe;
 • weterynaryjne produkty lecznicze - szczepionek i zestawów

Główne rynki

Wytworzone roztwory infuzyjne są sprzedawane przez firmę-matkę Sopharma AD zarówno na rynku bułgarskim jak i na rynku międzynarodowym.

Główne wskaźniki finansowe

Wskaźniki20172016zmiana
 BGN '000BGN '000%
Przychody ze sprzedaży 7,621 6,424 19%
Zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) 1,237 310 299%
Zysk z działalności operacyjnej 48 (1,063) (105%)
Zysk netto (249) (1,366) (82%)
CAPEX 336 908 (63%)
Wskaźniki20172016zmiana
 BGN '000BGN '000%
Aktywa trwałe 12,941 13,586 (5%)
Aktywa obrotowe 3,172 2,049 55%
Kapitał 8,731 8,983 (3%)
Zobowiązania długoterminowe 2,961 3,160 (6%)
Zobowiązania krótkoterminowe 4,421 3,492 27%

Współczynniki20172016
EBITDA / Przychody ze sprzedaży 16,23% 4,83%
Zysk operacyjny/ Przychody ze sprzedaży 0,63% (16,55%)
Zysk netto/ Przychody ze sprzedaży (3,27%) (21.26%)
Kapitał obcy/ Kapitał 84,55% 74,05%
Dług netto/ EBITDA, w skali roku 516,81% 2001,61%

PAO Vitaminy

Historia
Fabryka została założona w lutym 1953 roku, jako jedna z pierwszych firm produkujących witaminy w ZSRR. Utworzenie spółki jest związane z rozwojem nowych technologii dla przemysłu tego kraju do produkcji: kwas nikotynowy oraz nikotynamid, mentol racemiczny, DL pantotenian wapnia, D (+) pantotenian wapnia. Zespół fabryki składał się z 67 osób. W lipcu 1952 roku, została wyprodukowana pierwsza seria witaminy "C" z glukozą . Pierwszy rok upłynął pod znakiem wyprodukowania 50 MT tabletek, które zostały wysłane na Ukrainę, RFSRR, Gruzje, Estonie, Uzbekistan. Wielkość produkcji potężnie wzrosła i osiągnęła 143 mln ton w roku 1954. W roku 1955 zespół fabryczny po raz pierwszy w ZSRR zaczął produkcję przemysłową kwasu nikotynowego. Przed 1960 opanował produkcję tabletek witaminy "C" z glukozą, kwasu nikotynowego, witaminy "C" jako dodatku do żywności. Część tej produkcji była eksportowana do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier, Wietnamu.

Asortyment produktów stale się rozwija i w 1963 roku zakład produkujący ciekły mentol, i do 1965 zwiększył jego produkcję 6 razy.

Pierwsza partia pantotenianu wapnia została wyprodukowana w 1964. Do 1968 roku, pracując na pełnych obrotach fabryka produkuje: kwas nikotynowy i nikotinamid, pantotenian wapnia, mentol itp. W roku 1994, zgodnie z dekretem prezydenta Ukrainy, fabryka była ustanowiona jako JSC Vitaminy.

W 2011 roku firma zmieniła formę własności, stając się spółką publiczną. W 2012 roku uzyskała licencję na produkcję leków zgodnie z ukraińskimi przepisami.

PJSC "Vitamini" produkuje i sprzedaje leki w formie - tabletek, proszków, roztworów olei, syropów i nalewek. Produkcja leków PJSC "Vitamini" jest bardzo wydajna, o doskonałej jakości, dostępności i z powodzeniem sprzedawana nie tylko na Ukrainie, ale i w krajach WNP.

Obecnie produkcja odbywa się w następujących zakładach produkcyjnych:

 • formy płynne;
 • dwa zakłady produkcyjne dla stałych postaci dawkowania;
 • zakład produkcyjny wyciągów;
 • zakład produkcyjny nalewek;
 • zakład produkcyjny roztworów;
 • zakład produkcyjny proszków.

Zakłady produkcyjne wyposażone są nowoczesnym oraz wysokiej wydajności sprzętem.

Firma działa w oparciu o system zapewnienia jakości i wielopoziomowej kontroli jakości: nasi eksperci będą sprawdzać jakość przychodzących surowców, monitorować zgodność ze wszystkimi normami i wymogami dotyczącymi jakości w procesie wytwarzania leków, monitorowania jakości produktu gotowego. Nasza dbałość o jakość produktów prowadzona jest w całym cyklu życia produktu - od projektowania do otrzymania go przez użytkownika.

Monitorowanie jakości produktów - niezbędny proces systemu zarządzania jakością, który jest realizowany poprzez badanie wskaźników jakościowych stabilność podczas okresu przechowywania, a także ze względu na funkcjonowanie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Dział kontroli jakości przeprowadza kontrolę jakości w procesie produkcji. Laboratorium posiada certyfikat kontroli jakości Dyrekcji Państwowej Służby Ukrainy w sprawie produktów leczniczych oraz badań i produkcji ukraińskiego Państwowego Centrum Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji. Struktura laboratorium kontroli jakości obejmuje laboratorium analityczny i laboratorium mikrobiologiczny.

Produkty
http://www.vitaminy.com.ua/ru/preparations

Główne rynki
Główne wskaźniki finansowe

Wskaźniki20172016zmiana
BGN '000BGN '000%
Przychody ze sprzedaży 13,317 9,078 47%
Zysk operacyjny 4,151 1,891 120%
Zysk netto 746 (3,880) (119%)
Wskaźniki20172016zmiana
 BGN '000BGN '000%
Aktywa trwałe 11,357 13,180 (14%)
Aktywa obrotowe 3,902 4,816 (19%)
Kapitał właścicielski (751) (101) 647%
Zobowiązania długoterminowe 7,959
Zobowiązania krótkoterminowe 8,051 18,098 (56%)

Współczynniki20172016
Zysk operacyjny/ Zysk ze sprzedaży 31% 21%
Zysk netto/ Zysk ze sprzedaży 6% (43%)
Pożyczony kapitał/ Kapitał (2131%) (18001%)