IR FAQ

Jaki miał przebieg głosowania na EGM (Walne Zgromadzenie) w 2018 roku w sprawie podziału 6-miesięczna dywidenda za pierwsze półrocze 2018?

Dywidenda przegłosowana przez WZA wynosi 0,05 BGN / pięć stotinki / za akcję z prawem do dywidendy.

Jaki miał przebieg głosowania na AGM (Walne Zgromadzenie) w 2018 roku w sprawie podziału dywidendy za 2017?

Dywidenda przegłosowana przez WZA wynosi 0,11 BGN / jedenaście stotinki / za akcję z prawem do dywidendy.

Gdzie mogę otrzymać dywidendę z poprzednich lat?

Dywidendy nie starsze niż 5 lat można odbierać w siedzibie Sopharma w Sofii, 16, Łotwa Sopharma Ad Iliensko shousee Str. po konsultacji z funkcjonariuszem IR (tel +3592 8134 283).

Nie jestem w stanie odbierać mojej dywidendy osobiście.

Ktoś inny może otrzymać dywidendę w Twoim imieniu tylko wtedy, gdy ma Twoje pisemne upoważnienie poświadczone notarialnie.

W jaki sposób można kupić lub sprzedać akcje Sopharma AD na Bułgarskiej Giełdzie?

Akcje mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem usług pośrednika inwestycyjnego (Dom Maklerski ).

W jaki sposób można kupić lub sprzedać akcje Sopharma AD na warszawskiej giełdzie?

Akcje mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem usług bułgarskiego pośrednika inwestycyjnego, który działa na rynkach zagranicznych (w szczególności GPW) lub za pośrednictwem usług polskiego lub innego pośrednika inwestycji zagranicznych.

Jak mogę dowiedzieć się, ile kosztują moje akcje w danym dniu?

Można znaleźć tabelę z informacjami o cenach akcji w prawie każdym dzienniku i na stronie internetowej Bułgarskiej Giełdy - Sofia AD oraz tu.

Zgubiłem poświadczenie depozytowe, jak mogę dostać nowe?

Trzeba będzie skorzystać z usług pośrednika inwestycyjnego.

Kiedy firma zrealizuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (AGM)?

Zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółka jest zobowiązana do wykonania AGM przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Jak mogę dowiedzieć się jaki jest  porządek obrad ZWZ?

Porządek obrad ZWZ jest zawarty w zaproszeniu na AGM, które jest zarejestrowane w Rejestrze Handlowym i opublikowane w dzienniku Dnevnik. Zgodnie z postanowieniami art. 115 POSA, zaproszenia i materiały na WZA są przesyłane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Bułgarskiego - Sofia AD i Centralnego Depozytu na co najmniej 45 dni przed datą posiedzenia. Można znaleźć pełny tekst zaproszenia w sekcji AGM naszej strony internetowej.