Strona główna > Biznes > Dystrybucja zagraniczna

Dystrybucja zagraniczna

Lokalne filie na rynkach eksportowych są następujące

Sopharma Ukraine Ltd
Geroev Stalingrada avenue 53B 
04213, Kiev, Ukraine 
Tel./ fax: +380 44 351 13 69/70/71 
e-mail: office@sopharma.net.ua

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
Tel: +48 22 613 39 30
office@sopharma.org.pl

TOO „Sopharma Kazakhstan” 
050036, Almaty, Mamyr-4 Region №190
Tel.: +7 727 380 0103 
Fax.: +7 727 381 6386 

e-mail: office@sopharma.kz

Dystrybucja zagraniczna jest przeprowadzana przez partnera BRIZ:

SIA BRIZ

Informacja ogólna

Główne kierunki działalności gospodarczej to:

  1. Dystrybucja leków i suplementów diety w segmencie hurtowym i detalicznym;
  2. Dystrybucja kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych w segmencie hurtowym i detalicznym;
  3. Rejestracja leków na Łotwie, Litwie, Estonii, Białorusi, Bułgarii;
  4. Wprowadzenie leków produkowanych w państwach trzecich do Unii Europejskiej;
  5. Produkowanie.

Firma stale się rozwija, posiada certyfikaty GMP, PKB, pozwolenie na import leków wyprodukowanych w państwach trzecich do UE, jak również i licencje na leki psychotropowe. W 2015 roku firma pomyślnie przeszła następną Komisje w sprawie ponownej certyfikacji GMP i PKB. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostarczanie im naturalnych, skutecznych i nowoczesnych leków, kosmetyków i suplementów diety, które poprawiają zdrowie i jakość życia. Korzystając z zasobów i możliwości, będziemy niezwłocznie zapewniać naszym klientom wysoką jakość leków i podstawowe towary. Głównym celem firmy jest zwiększenie portfela SIA „BRIZ” produktów, oraz portfolio produktów Sopharma AD na rynkach Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi. Oprócz usług przedstawicielskich, sprzedaży i marketingu, firma z powodzeniem świadczy usługi nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków poprzez swoich klientów.

Główne wskaźniki finansowe

Wskażniki20152014Change%
 BGN '000BGN '000
Przychody ze sprzedaży 33 683 33 265
Zysk operacyjny 1 042 1 146
Zysk netto 887 661
 31.12.201531.12.2014
 BGN '000BGN '000
Aktywa trwałe 36 400 35 070
Aktywa obrotowe 33 367 34 049
Kapitał właścicieli 33 878 37 181
Zobowiązania długoterminowe 692 700
Zobowiązania krótkoterminowe 31 197 31 238

Współczynniki20152014
Zysk operacyjny/przychód ze sprzedaży 3.1% 3.4%
Zysk netto/przychód ze sprzedaży 2.6% 2%
Pożyczony kapitał/Kapitał 0.94