Дистрибуция в чужбина

Дистрибуцията в чужбина се извършва чрез нашите дъщерни дружества и партньори:

Софарма Украйна ООД
Geroev Stalingrada булевард 53Б
04213 , Киев , Украйна
Tel./ факс : +380 44 351 13 69/70/71
e-mail: office@sopharma.net.ua

Представителен офис на Софарма АД в Украйна
Бизнес-център «Форум Парк Плаза"
Московски проспект 9, офис 4-203,
04073, Киев, Украйна
Тел.: (+8044) 351 1369/70/71,+38 (095) 272-35-33
Факс: (+8044) 351 1370
e-mail: office@sopharma.net.ua

Представителен офис на Софарма АД в Азербайджан
Баку 1078 , Азербайджан
19А , Джафар Хандан ул . , Ап . 8
Тел .: (+994 12) 449-83-02
Факс: (+994 12) 449-87-55
e-mail: office@sopharma.az

Представителен офис на Софарма АД в Армения Армения
Ереван 3
Zakian ул . , Ап . 114
Тел. : +374 10 51 22 21
Тел.: +374 10 51 22 23
e-mail: mshatvoryan@gmail.com

TOO "Софарма Казахстан"
050036, Алмати, Mamyr-4 Регион №190
Тел.: +7 727 380 0103
Факс.: +7 727 381 6386
e-mail: office@sopharma.kz

SIA BRIZ

Обща информация

Основните насоки на икономическата активност са:

  1. Дистрибуция на лекарства и хранителни добавки в сегмента на едро и дребно
  2. Разпределение на козметика и парфюмерия продукти в сегмента на едро и дребно
  3. Регистрация на лекарства в Латвия, Литва, Естония, Беларус, България
  4. Представяне на лекарствата, произведени в трети страни към Европейския съюз
  5. Маркетинг подкрепа на продуктите на споменатите пазари
  6. Производство

Компанията се развива постоянно,притежава сертификати за GMP, GDP, лицензия за внос на лекарства, произведени в трети страни за ЕС, както и лиценз за психотропни вещества. През 2015 г. компанията успешно премина на повторно сертифициране по GMP и GDP. Мисията на компанията е да отговори на нуждите на клиентите и да предостави природни, ефективни и модерни лекарства, козметика и хранителни добавки, които подобряват здравето и качеството на живот. Използвайки ресурсите и възможностите си, Бриз навременно и коректно доставя на своите клиенти качествени лекарства и стоки от първа необходимост. Основната цел на компанията е да увеличи портфолиото си от продукти, както и това на Софарма АД на пазарите в Латвия, Литва, Естония и Беларус. Освен представителни, търговски и маркетингови услуги, компанията успешно предоставя на своите клиенти и услуги касаещи лекарствената безопастност.

Основни финансови показатели

Показатели20152014Промяна%
 BGN '000BGN '000
Приходи от продажби 33,683 33,265
Оперативна печалба 1,042 1,146
Нетна печалба 887 661
 31.12.201531.12.2014
 BGN '000BGN '000
Нетекущите активи 36,400 35,070
Текущи активи 33,367 34,049
Собствения капитал 33,878 37,181
Нетекущите пасиви 692 700
Текущи пасиви 31,197 31,238

Съотношения20152014
Оперативна печалба / Приходи от продажби 3.1% 3.4%
Нетна печалба / Приходи от продажби 2.6% 2%
Привлечен капитал / Собствен капитал 0.94