Дистрибуция в чужбина

Дистрибуцията в чужбина се извършва чрез нашите дъщерни дружества и партньори:

"Софарма Украйна" ООД
Geroev Stalingrada булевард 53Б
04213 , Киев , Украйна
Тел. / факс : +380 44 351 13 69/ 70/ 71
e-mail: office@sopharma.net.ua

"Софарма Варшава" Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Варшава
Тел.: +48 22 613 39 30 
e-mail: office@sopharma.org.pl

TOO "Софарма Казахстан"
050036, Алмати, Mamyr-4 Регион №190
Тел.: +7 727 380 0103
Факс.: +7 727 381 6386
e-mail: office@sopharma.kz

СИА "Бриз"

Обща информация

Основните насоки на икономическата активност са:

  1. Дистрибуция на лекарства и хранителни добавки в сегмента на едро и дребно
  2. Разпределение на козметика и парфюмерия в сегмента на едро и дребно
  3. Регистрация на лекарства в Латвия, Литва, Естония, Беларус, България
  4. Представяне на лекарствата, произведени в трети страни към Европейския съюз
  5. Маркетинг подкрепа на продуктите на споменатите пазари
  6. Производство

Компанията се развива постоянно, притежава сертификати за GMP, GDP, лиценз за внос на лекарства, произведени в трети страни за ЕС, както и лиценз за психотропни вещества. През 2015 г. компанията успешно премина повторно сертифициране по GMP и GDP. Мисията на компанията е да отговори на нуждите на клиентите и да предостави природни, ефективни и модерни лекарства, козметика и хранителни добавки, които подобряват здравето и качеството на живот. Използвайки ресурсите и възможностите си, Бриз навременно и коректно доставя на своите клиенти качествени лекарства и стоки от първа необходимост. Основната цел на компанията е да увеличи портфолиото си от продукти, както и това на Софарма АД на пазарите в Латвия, Литва, Естония и Беларус. Освен представителни, търговски и маркетингови услуги, компанията успешно предоставя на своите клиенти и услуги касаещи лекарствената безопастност.