Дистрибуция в чужбина

Дистрибуцията в чужбина се извършва чрез нашите дъщерни дружества и партньори:

Софарма Украйна ООД
Geroev Stalingrada булевард 53Б
04213 , Киев , Украйна
Тел. / факс : +380 44 351 13 69/ 70/ 71
e-mail: office@sopharma.net.ua

Софарма Варшава Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Варшава
Тел.: +48 22 613 39 30 
e-mail: office@sopharma.org.pl

TOO "Софарма Казахстан"
050036, Алмати, Mamyr-4 Регион №190
Тел.: +7 727 380 0103
Факс.: +7 727 381 6386
e-mail: office@sopharma.kz

SIA BRIZ

Обща информация

Основните насоки на икономическата активност са:

  1. Дистрибуция на лекарства и хранителни добавки в сегмента на едро и дребно
  2. Разпределение на козметика и парфюмерия в сегмента на едро и дребно
  3. Регистрация на лекарства в Латвия, Литва, Естония, Беларус, България
  4. Представяне на лекарствата, произведени в трети страни към Европейския съюз
  5. Маркетинг подкрепа на продуктите на споменатите пазари
  6. Производство

Компанията се развива постоянно, притежава сертификати за GMP, GDP, лиценз за внос на лекарства, произведени в трети страни за ЕС, както и лиценз за психотропни вещества. През 2015 г. компанията успешно премина повторно сертифициране по GMP и GDP. Мисията на компанията е да отговори на нуждите на клиентите и да предостави природни, ефективни и модерни лекарства, козметика и хранителни добавки, които подобряват здравето и качеството на живот. Използвайки ресурсите и възможностите си, Бриз навременно и коректно доставя на своите клиенти качествени лекарства и стоки от първа необходимост. Основната цел на компанията е да увеличи портфолиото си от продукти, както и това на Софарма АД на пазарите в Латвия, Литва, Естония и Беларус. Освен представителни, търговски и маркетингови услуги, компанията успешно предоставя на своите клиенти и услуги касаещи лекарствената безопастност.

Основни финансови показатели

Показатели20152014Промяна%
 BGN '000BGN '000
Приходи от продажби 33,683 33,265
Оперативна печалба 1,042 1,146
Нетна печалба 887 661
 31.12.201531.12.2014
 BGN '000BGN '000
Нетекущите активи 36,400 35,070
Текущи активи 33,367 34,049
Собствения капитал 33,878 37,181
Нетекущите пасиви 692 700
Текущи пасиви 31,197 31,238

Съотношения20152014
Оперативна печалба / Приходи от продажби 3.1% 3.4%
Нетна печалба / Приходи от продажби 2.6% 2%
Привлечен капитал / Собствен капитал 0.94