Каталог > Инвеститори > С поглед към бъдещето

С поглед към бъдещето

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

Нови продукти

Разширяването на продуктовото портфолио ще засили потенциала за растеж.

3-5 нови продукта ще бъдат финализирани до края на годината
Органичен растеж

Органичен растеж на избрани нови пазари, за да се превърнем в силен регионален играч със стабилни, географски диверсифицирани приходи чрез:

  • Селективно навлизане на нови пазари с голям потенциал за растеж
  • Регистриране и пласмент на фирмени фармацевтични продукти в други държави от ЕС
  • Непрекъсната селективна преценка на възможностите за придобиване на стратегическо партньорство
  •  

    Потенциал за растеж на повече от 20 пазара, които имат по-малко от 1% от текущия дял в приходите от продажби
    Позиция на пазара

    Поддържане на позицията на фирмата като водещ български фармацевтичен производител с високо качествени достъпни продукти и подобряване на съществуващите продукти.

    Следваме пазара

    Удвоен производствен капацитет с изграждането на новия лиофилен завод в София. Подготовка за евентуална регистрация на Табекс в FDA с новите екстракционни мощности в Казанлък. 

    Интеграция вътре в групата

    Допълнително консолидиране и интеграция на Групата, за да се оптимизира структурата на разходите, да се контролира изцяло производствената верига и да се извлече полза от потенциалния синергизъм.