Акционери

Ацкиите на Софарма АД се търгуват на

  • Българска Фондова Борса – София АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на Софарма АД към 31 декември 2017 г. е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.2%
Телекомплект инвест АД 20.41%
Ромфарм къмпани ООД 7.52%
ЗУПФ Алианц България 5.17%
Физически лица 7.24%
Други юридически лица 27.76%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.7%