Акционери

Ацкиите на Софарма АД се търгуват на

  • Българска Фондова Борса – София АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на Софарма АД към 31 януари 2019 г. е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.40%
Телекомплект инвест АД 20.45%
Ромфарм къмпани ООД 6.03%
ЗУПФ Алианц България 5.09%
Физически лица 7.58%
Други юридически лица 28.86%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.59%