Акционери

Ацкиите на "Софарма" АД се търгуват на

  • "Българска Фондова Борса – София" АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на "Софарма" АД към 30 април 2020 г. е както следва:

Акционерна структура на "Софарма" АД  
"Донев инвестмънтс холдинг" АД 25.42%
"Телекомплект инвест" АД 20.68%
"Ромфарм къмпани" ООД 6.21%
ЗУПФ "Алианц България" 5.10%
Физически лица 7.76%
Други юридически лица 28.07%
"Софарма" АД (обратно изкупени акции) 6.76%