Акционери

Ацкиите на "Софарма" АД се търгуват на

  • "Българска Фондова Борса – София" АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на "Софарма" АД към 31 декември 2019 г. е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.42%
Телекомплект инвест АД 20.68%
Ромфарм къмпани ООД 6.21%
ЗУПФ Алианц България 5.09%
Физически лица 7.34%
Други юридически лица 28.50%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.76%