Акционери

Ацкиите на Софарма АД се търгуват на

  • Българска Фондова Борса – София АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на Софарма АД към 30 септември 2017 е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.19%
Телекомплект инвест АД 20.41%
Ромфарм къмпани ООД 17.68%
ЗУПФ Алианц България 5.17%
Физически лица 5.05%
Други юридически лица 22.67%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 3.83%