Каталог > Инвеститори > Нашата история

Нашата история

Установена, спечелила доверието марка с 80-годишна история

equity_story_2.jpg

leadership_2.png?itok=ofJyoyAN
Лидерство

Лидерство

Водещ регионален играч със силна позиция на пазара в България, подкрепена от конкурентни цени и силни разпознаваеми марки.

growth_2.png?itok=XYopHGlX
Растеж

Растеж

Силно присъствие и опит в бързо развиващите се пазари на ОНД, непрекъснато се разширява в нови географски региони.

portfolio_2.png?itok=15akmQBe
Портфолио

Портфолио

Диверсифицирано продуктово портфолио със собствени фито - базирани продукти. Потенциал за растеж и внедряване на съществуващи ключови продукти на нови пазари.

profitability_2.png?itok=ePh3jcW0
Рентабилност

Рентабилност

Силни финансови резултати на ключови пазари в съчетание с най-висока доходност и солиден баланс, въпреки неблагоприятната макрорамка.

bu_2.png?itok=dGFbHr0K
Бизнес модел

Бизнес модел

Водещ производител и дистрибутор, вертикално интегриран в една Група със силно конкурентно предимство.

mea_2.png?itok=OL2YpmL_
Вливания и придобивания

Вливания и придобивания

Допълнителен потенциал за осъществяване на вливания и придобивания.