Лицензиране и производство

СОФАРМА АД е притежател на разрешението за производство със следните производствени обекти:

sedi_bg.jpg

Обхват на лиценза

Лекарствените продукти за хуманната медицина

 • Стерилни продукти
  • асептично приготвени
  • стерилизирани

 • Нестерилни продукти
  • Капсули,
  • Твърда обвивка;
  • Свещички;
  • Таблетки;
  • Течности за външна употреба;
  • Течности за вътрешна употреба: сиропи, перорални суспензии, перорални разтвори;
  • Полутвърди вещества: кремове, гелове, мехлеми.


Изпитване на лекарствените продукти за хуманната медицина
"Софарма" АД има регистрация като производител, вносител и дистрибутор на активни вещества, които се използват като основни съставки в производството на лекарствени продукти за хуманната медицина.

Адреси , където се осъществяват регистрираните дейности:

гр.Казанлък, 6100 , ул." 23-ти Пехотен шипченски полк " №110, България
ул.“ Илиенско шосе‘ 16, София 1220 , България

Всички производствени дейности са съвместими с GMP и са включени в сертификати за GMP , издадени от компетентните органи.