Каталог > Инвеститори > Презентации

Презентации

2023
16 Октомври 2023 Индивидуални финансови резултати за първите девет месеца на 2023 г.
  • 2.45 MB pdf
15 Юли 2023 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2023 г.
  • 9.93 MB pdf
2022
31 Декември 2022 Годишни консолидирани финансови резултати за 2022 г.
31 Декември 2022 Годишни индивидуални финансови резултати за 2022 г.
31 Декември 2022 Предварителни консолидирани финансови резултати за 2022 г.
31 Декември 2022 Предварителни индивидуални финансови резултати за 2022 г.
6 Декември 2022 Консолидирани финансови резултати за трето тримесечие за 2022 г.
2 Ноември 2022 Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2022 г.
2 Септември 2022 Консолидирани финансови резултати за второто тримесечие на 2022 г.
1 Август 2022 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2022 г.
13 Юли 2022 Kонсолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2022 г.
13 Юли 2022 Индивидуални финансови резултати за първо тримесечие 2022 г.
  • 4.1 MB pdf
2021
31 Декември 2021 Годишни консолидирани финансови резултати за 2021 г.
31 Декември 2021 Годишни индивидуални финансови резултати за 2021 г.
31 Декември 2021 Предварителни консолидирани финансови резултати за 2021 г.
31 Декември 2021 Предварителни индивидуални финансови резултати за 2021 г.
29 Ноември 2021 Консолидирани финансови резултати за деветмесечието за 2021 г.
1 Ноември 2021 Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2021 г.
30 Август 2021 Консолидирани финансови резултати за първо полугодие за 2021 г.
30 Юли 2021 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2021 г.
2 Юни 2021 Консолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г.
29 Април 2021 Индивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г.
2020
31 Декември 2020 Годишни консолидирани финансови резултати за 2020 г.
31 Декември 2020 Годишни индивидуални финансови резултати за 2020 г.
31 Декември 2020 Предварителни консолидирани годишни финансови резултати за 2020 г.
31 Декември 2020 Предварителни индивидуални финансови резултати за 2020 г.
30 Ноември 2020 Консолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2020 г.
30 Октомври 2020 Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2020 г.
31 Август 2020 Консолидирани финансови резултати за първо полугодие на 2020 г.
30 Юли 2020 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2020 г.
1 Юни 2020 Консолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г.
28 Април 2020 Индивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г.
2019
31 Декември 2019 Годишни консолидирани финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Годишни индивидуални финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Предварителни консолидирани финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Предварителни индивидуални финансови резултати за 2019 година
29 Ноември 2019 Консолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2019 година
1 Ноември 2019 Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2019 година
29 Август 2019 Консолидирани финансови резултати за първо полугодие на 2019 г.
23 Август 2019 Консолидирани финансови резултати за първите три месеца на 2019 г.
23 Август 2019 Индивидуални финансови резултати за първите три месеца от 2019 г.
13 Август 2019 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2019 г.
2018
31 Декември 2018 Годишни консолидирани финансови резултати за 2018 година