Каталог > Инвеститори > Презентации

Презентации

2021
29 Ноември 2021 Консолидирани финансови резултати за деветмесечието за 2021 г.
1 Ноември 2021 Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2021 г.
30 Август 2021 Консолидирани финансови резултати за първо полугодие за 2021 г.
30 Юли 2021 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2021 г.
2 Юни 2021 Консолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г.
29 Април 2021 Индивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2021 г.
2020
31 Декември 2020 Годишни консолидирани финансови резултати за 2020 г.
31 Декември 2020 Годишни индивидуални финансови резултати за 2020 г.
31 Декември 2020 Предварителни консолидирани годишни финансови резултати за 2020 г.
31 Декември 2020 Предварителни индивидуални финансови резултати за 2020 г.
30 Ноември 2020 Консолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2020 г.
30 Октомври 2020 Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2020 г.
31 Август 2020 Консолидирани финансови резултати за първо полугодие на 2020 г.
30 Юли 2020 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2020 г.
1 Юни 2020 Консолидирани финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г.
28 Април 2020 Индивидуални финансови резултати за първо тримесечие на 2020 г.
2019
31 Декември 2019 Годишни консолидирани финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Годишни индивидуални финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Предварителни консолидирани финансови резултати за 2019 година
31 Декември 2019 Предварителни индивидуални финансови резултати за 2019 година
29 Ноември 2019 Консолидирани финансови резултати за деветмесечието на 2019 година
1 Ноември 2019 Индивидуални финансови резултати за деветмесечието на 2019 година
29 Август 2019 Консолидирани финансови резултати за първо полугодие на 2019 г.
23 Август 2019 Индивидуални финансови резултати за първите три месеца от 2019 г.
23 Август 2019 Консолидирани финансови резултати за първите три месеца на 2019 г.
13 Август 2019 Индивидуални финансови резултати за първо полугодие на 2019 г.
2018
31 Декември 2018 Годишни консолидирани финансови резултати за 2018 година