Каталог > Бизнес > Нефармацевтични дейности

Нефармацевтични дейности

Тези дейности включват:

 • производство на пластмасови материали за еднократна употреба предимно за болничния пазар;
 • диагностика на заболявания по всички видове домашни и диви животни;
 • изпитване на различни видове храни, води, фуражи, напитки;
 • дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 • обработка на опасни отпадъци;
 • гама стерилизация;
 • производство на облекло и т.н.

Извършват се предимно от дъщерни дружества на "Софарма" АД в България.

Някои от най-специфичните продукти, произведени в резултат на тези дейности са:

 • Ветеринарни ваксини;
 • Инфузионни разтвори като глюкоза, натриев хлорид и т.н.;
 • Спринцовки, облекло за еднократна употреба, катетри и др.;
 • Бинтове, памучни изделия, хирургически конци и т.н.

Производството и разпределението на тези продукти основно се извършва от "Момина крепост" АД и "Биофарм Инженеринг" АД.

"Момина крепост" АД

Обща информация
Фирмата е създадена през 1966 г. В първите години на своето съществуване фирмата произвежда дребни изделия от каучук и пластмаса. Тази дейност се разширява, чрез въвеждане на производствени мощности за следните продукти:

 • бласови изделия и доменни продукти за домакинствата и индустрията;
 • пластмасови медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина;
 • кръвопреливащи и кръвовземащи системи и катетър "Butterfly".

Производството на пластмасови спринцовки започва през 1984 г., след лиценз на немската фирма "Mannesman - DEMAG" е реализиран. През 2005 г. производствената линия отново е обновена, като се внасят оборудване с висока производителност за производство на спринцовки Република Корея.

Основните дейности на фирмата са разработване, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина.

Фирмата работи основно на българския пазар и изнася около 15% от продукцията си.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 
Производството на медицински изделия в “Момина крепост” АД се осъществява в условия и правила, заложени в изискванията за Добра производствена практика /GMP/. Във фирмата действа сертифицирана система за управление на качеството на база на изискванията на ISO 9001:2008; ISO 13485, Директива 93/42/ЕЕС и Директива 2007/47/ЕО за безопасност на медицинските устройства. Характерът на технологичните процеси се определя от вида на произвежданите групи медицински изделия.

СПРИНЦОВКИ И ХИПОДЕРМИЧНИ ИГЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА  
Основните материали за производство на СПРИНЦОВКИТЕ са полипропилен, полиетилен с висока плътност и термопластичен еластомер, които са физиологически безвредни. За опаковка се използват специална хартия за стерилизация с етилен оксид и комбинирано фолио полиамид – полиетилен.
ХИПОДЕРМИЧНИТЕ ИГЛИ се доставят в насипно състояние от внос. В „Момина крепост“ АД се извършва опаковка и стерилизация самостоятелно само на игли или на спринцовки с игли.
Производството на спринцовки се осъществява на две технологични линии – внос от Германия и от Корея.
Оборудването, състоящо се от шприцмашини с компютърно управление, печатащи и монтажни автомати и опаковъчни машини, е с висока степен на механизация и автоматизация. Детайлите за спринцовки се произвеждат по метода леене под налягане на шприцмашини, след което се подават към печатащите и монтажни автомати за отпечатване на скалата и монтаж на спринцовките. Готовите изделия се опаковат на опаковъчни машини за блистер опаковки.
Капацитетът на производственото оборудване е за 100 млн. бр. годишно спринцовки с вместимост: 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл и 50 мл с и без игли и само на игли - 20 млн. бр.

ИЗДЕЛИЯ ОТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
Това са различните видове инфузионни и трансфузионни системи, сонди, катетри, дренажи, уринаторни торби, назални катетри, кослородни маски и др.
Основният материал за производство на тези изделия е мек поливинилхлориден гранулат, който се произвежда в “Момина крепост” АД от поливинилхлорид суспензионен и добавки по съответните работни рецептури. За изработване на съставните детайли се използват още полиетилен ниска и висока плътност, полиамид, полистирол с подходящи показатели, гарантиращи физиологическата безвредност на изделията. За опаковка се използва комбинирано фолио полиамид – полиетилен или полиетилен и хартия за стерилизация.
Оборудването се състои от топъл и студен смесител, гранулатор, екструдери, шприцмашини, съоръжения за комплектовка, опаковъчни машини и стерилизационна инсталация.
Технологичният процес включва: производство на ПВХ гранулат, екструдиране, шприцване, швайсване, контрол, комплектовка, опаковка и стерилизация на готовата продукция. Производствен капацитет на оборудването: Системи – 800 хил. бр.; сонди, катетри, дренажи и др. - 800 хил. бр., уринаторни торби – 600 х. бр.

ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ 
Тази група включва: хирургическо облекло, маски, шапки и др., облекло за посетители; операционно и постелъчно бельо. Изделията се предлагат стерилни и нестерилни.
Материали - използва се текстилен материал на основата на полипропилен, състоящ се от нетъкани текстилни слоеве, които са термично каландрирани. Материалът е хидрофилен или хидрофобен според предназначението на изделията.
Оборудване - Линия за накатаване и кроене, щевни машини, оверлози.
Технологичен процес – операции: накатаване и кроене, ушиване, сгъване, опаковане и стерилизация.
Производствен капацитет: 1300 хил. бр.

Стерилизацията на медицинските изделия се извършва с газ етиленоксид в стерилизационна инсталация, доставка от френска фирма съгласно изискванията на EN ISO 11135. Инсталацията e валидирана и гарантира успешен стерилизационен процес чрез контролните уреди и регулатори на процеса. В хода на стерилизацията се следи промяната на всички контролирани параметри и техните стойности се регистрират от пишещото устройство на компютър. Стерилността на всяка партида готова продукция се установява чрез биологичен контрол.

Производството на медицинските изделия е безотпадно. Материалите се регенерират и се използват за изделия, които не са предназначени за медицински цели. Производствена площ: около 4000 кв. м.

СТОКИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА 

Материали
: Полиетилен висока плътност; Полиетилен ниска плътност; Полипропилен; ABS; Полиамид; PVC гранулат – мек.

Машини
:

 • Бласавтомати /за изделия от 3 л до 170 л / – Батенфелд, Каутекс, БА – 60; VOITH – 8;
 • Шприцавтомати / за изделия от 100 г до 2000 г / - Куаси, TOS – RAKOVNIK, Формопласт FO;
 • Екструдери – ШП – 63, ШП – 90.

Технологични процеси:

 • Бласформоване;
 • Леене под налягане;
 • Екструдиране.

Производствен капацитет

 • Бидони / 8 л., 25 л., 35 л., 50 л., 65 л., 120 л., 170 л. / – 400 хил. бр.
 • Туби / 3 л., 5 л., 10 л., 20 л. / – 800 хил. бр.
 • Шприцови изделия за бита и промишлеността / касета за плодове, кутия за сирене, пощенска кутия, конуси за пътна сигнализация и др. /– 400 хил. бр.

Производствена площ: около 1300 кв. м

Складови площи на фирмата: около 2000 кв. м

"Биофарм Инженеринг" АД

Обща информация 
"Биофарм Инженеринг" е бързоразвиваща се фирма. Разполага с модерни звена на производство и непрекъснато разширява и модернизира производствените си мощности. Стратегията на "Биофарм Инженеринг" АД се изгражда като се използват пазарните и технологичните предимства на фирмата. Дружеството притежава сертификат за добра производствена практика (GMP). Развива се успешно в следните области:

 • Производство на инфузионни разтвори;
 • Производство на инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински лекарствени препарати.

"Биофарм Инженеринг” АД е специализирана и сертифицирана за борба с вредители, според изискванията на Министерство на здравеопазването (МЗ) и Регионална здравна инспекция (РЗИ/ХЕИ/).

Фирмата е регистрирана в Министерство на здравеопазването и работи с препарати от водещи световни производители, безвредни за хора, домашни любимци и растения. Нашият екип e съставен от сертифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на ДДД (Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация). Дейността на „Биофарм Инженеринг” АД се извършва под контрола на РЗИ. „Биофарм Инженеринг” АД се бори с вредителите като предлага на своите клиенти целогодишен план за Интегриран пест мениджмънт, включващ планираните действия по месеци и използваните препарати срещу всеки отделен вид вредители: хлебарки, бълхи, кърлежи, оси, мравки, дървеници, дървояди, плъхове, мишки и т.н. Концепцията за Интегриран пест мениджмънт е метод за ДДД борба с вредителите, който включва превантивни мерки, мониторинг и интервенция.

Лабораторен Блок ВСЕ, ДЗЖ

Лабораторен Блок ВСЕ, ДЗЖ е акредитирана лаборатория съгласно БДС INISI/IEC 17025, и е отделно от другите звена в "Биофарм Инженеринг" АД.

Лабораторният Блок е акредитиран от Българската Служба за Акредитация (БСА) и има право да извършва изпитвания, които се признават от всички национални и европейски органи по контрол на храните.

Обхвата на акредитацията включва изпитвания на:

 • храни от различен произход;
 • води и напитки;
 • фуражи;
 • контрол на технологични повърхности и каркаси;
 • диагностика на заболяванията по всички видове домашни и диви животни;
 • пчели и пчелно пило.

От 2014 г. Лабораторният Блок се помещава в нови лабораторни помещения включващи и ниво на Биосигурност-3, за диагностика на заболявания съгласно изискванията на OIE.

Големият потенциал на продуктовата база и модерните технологии позволяват на "Биофарм Инженеринг" АД да сключва договори с български и международни компании да произвежда техни продукти в полипропиленови ботилки, опаковки и ампули.

История 
Историята на "Биофарм Инженеринг" АД датира от 1981 г., когато е реализиран проект на ФАО-ПРООН BUL 77/11 и е създаден институт за борба с шапа и особено опасни инфекции.През 1997 г. института е приватизиран от създадената за целта "Биофарм Инженеринг" АД. През 2006 г. мажоритарния дял от капитала на фирмата са придобити от "Софарма" АД. През годините, "Биофарм Инженеринг" АД продължава да развива и модернизира своя производствен капацитет.

Основни продукти

 • Производство на инфузионни и инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински препарати –ваксини и диагностикуми.

Основни пазари

Произвежданите инфузионни разтвори се реализират чрез "Софарма" както на българския така и на международния пазар. Ветеринарно медицинските продукти се предлагат в България и други европейски страни.