Дистрибуция в България

"Софарма Трейдинг" АД

"Софарма Трейдинг" АД е лидер в предоставянето на цялостни решения в сектора на грижата за здравето в България и Сърбия. Мисията на компанията е да води иновациите в сектора, помагайки на хората да живеят по-щастлив и пълноценен живот.

Софарма Трейдинг е създадена през 2006 г. след сливането на пет дистрибуторски фирми и през всички години от основаването си, приходите и печалбата на компанията бележат ръст. В последните 10 години компанията заема и първо място по приходи в сектор „Фармация” на класацията Топ 100 на в-к Капитал, като само през 2021 г. те достигат 1,335 млн. лева.

Софарма Трейдинг оперира в разнообразни сегменти на здравния сектор – търговия на едро с лекарства, медицински изделия и консумативи на болничен пазар, търговия на едро с продукти за здраве и красота, включително ексклузивни марки OTC, козметика и хранителни добавки. Компанията предлага и реализация на проекти „до ключ“ за инвеститори в болнични заведения, партнирайки си със световни лидери като General Electric Healthcare, Carl Zeiss и др.

През 2015 г. Софарма Трейдинг представи на българския пазар SOpharmacy – собствена ритейл концепция аптеки, с която въведе най-добрите световни практики на местния пазар и предоставя иновативен подход в обслужването на здравните нужди на българските пациенти. Мисията на SOpharmacy е да се превърне в доверен партньор в грижата за здравето до живот!

През 2020 г. "Софарма Трейдинг" АД придобива едноличен контрол върху дружествата “Eс Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД, управляващи аптеките под брандовете Ceiba, Sanita, SCS. Плановете предвиждат тяхната пълна интеграция под бранда SOpharmacy.

Дистрибуционни системи

the_distribution_system.jpg

 

Гаранция за качеството на предлаганите от компанията продукти, тяхното съхранение и дистрибуция са Интегрираната система за управление на качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, Добра Дистрибуторска практика, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, Ръководство за Добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба.

Благодарение на изградените процеси и системи Софарма Трейдинг предлага в България:

 • Доставка до всяка точка на страната в рамките на 4 часа.
 • Качествена дистрибуционна услуга чрез собствен автопарк от над 130 превозни средства.

 • Доставка на продукти с автомобили с вградена система за климатизация и непрекъснат контрол на температурата.

 • Запазване на доставките по всяко време, благодарение на разработена система за непрекъсваемост на бизнес процесите.

Логистика

"Софарма Трейдинг" АД има 100% национално логистично покритие, благодарение на своите три дистрибуционни центъра - в  София, Варна и Велико Търново, и два в Сърбия - в Шабац и Пуковац.

logistic.jpg

Логистичните терминали на Софарма Трейдинг в София и Варна са с внедрена най-съвременната автоматизирана система за управление на складове KNAPP, без аналог на Балканите.  Тя изисква минимална човешка намеса, като осигурява висока скорост при обработката на поръчки и минимални грешки при изпълнението на доставки.

Това включва:

 • Скорост за движение на контейнер от 6 м/сек.
 • Капацитет за обработка на 300 контейнера в минута.

 • Възможност за обработка на 30 000 поръчки на ден.

 • Повече от 85% от поръчките на клиентите са напълно автоматизирани.

 • 7 пъти по-бърза обработка на поръчки.

Най-новият дистрибуционен център на компанията в Пуковац предоставя:

 • Обслужване на цялото портфолио на Софарма Трейдинг от 20 000 продукта.
 • Възможност направени поръчки да бъдат доставени в рамките на същия ден, като доставките се извършват 6 дни седмично за клиентите в района на Ниш и 5 дни за останалите части на Югоизточна Сърбия.

 • Оптимален микроклимат за съхранение на продуктите с най-висок клас система за управление на сгради Siemens.

Към момента, общите и наетите складови площи на Софарма Трейдинг включват 19 245  кв.м. или 12 619 палето места, 12 хладилни камери с площ 491 кв.м. В Сърбия собствените и наети складови площи включват 10 700 кв.м. или 4 609 палето места, 2 хладилни камери с площ 68 кв.м.

Социално влияние

Осъзнавайки своята социално-значима роля, Софарма Трейдинг е приела като своя мисия да води иновациите в сектора на грижата за здравето, за да помага на хората да живеят по-щастлив и пълноценен живот. Приоритет за екипа на компанията е изграждането на дълготрайни взаимоотношения, които подкрепят по най-добрия начин интересите на нейните клиенти и партньори и обществото като цяло.

 "Софарма Трейдинг" АД осигурява:

 • Достъп на българския пациент до най-съвременни практики и стандарти в предоставянето на здравни услуги, прилагани в Европа и света.
 • Достъп на болниците до най-новите технологии в грижата за пациентите
 • Отлично място за работа, професионално изживяване, възнаграждение и развитие.

Технологии и иновации

Лидерската позиция на Софарма Трейдинг се основава на амбицията на компанията да предлага най-новото в здравните услуги на местния пазар. Амбицията на екипът на компанията е да носи промяната като предизвиква статуквото, а иновативността е водеща ценност за Софарма Трейдинг.

Следвайки най-добрите практики от Европа и света, Софарма Трейдинг е реализирала редица иновативни проекти:

 • Нова концепция аптеки SOpharmacy.

  Аптеки SOpharmacy предлагат съвременен подход в обслужването на здравните потребности на българските пациенти. Концепцията променя изцяло наложената роля на фармацевта-продавач, като се фокусира върху неговата експертиза да предоставя индивидуална консултация по редица здравословни състояния. В обектите на SOpharmacy пациентите ще намерят широко портфолио от продукти, сред които ексклузивни брандове, както и продукти под собствения такъв.

  Към момента под бранда оперират над 150 аптеки в 10 града в страната, като SOpharmacy развива и своя онлайн аптека www.sopharmacy.bg, която е водеща в България с над 10 000 продукта.


 • Изграждане на модерни логистични терминали

  Софарма Трейдинг разполага с два модерни логистични терминала в градовете София и Варна, които използват съвременната автоматизирана складова система на австрийската компания KNAPP. Системата е уникална за Балканите и чрез нея процесът по обработка на заявките на клиенти е напълно автоматизиран.

 • B2B онлайн платформа

  С цел максимална гъвкавост при обслужване на клиентски заявки и наличие на пълна информация за търговските транзакции в реално време, през 2016 г. Софарма Трейдинг създаде нов бизнес сайт, базиран платформата Hybris. Сайтът следва основните тенденции за пренасяне на голяма част от бизнес процесите в интернет среда. Изграден спрямо най-съвременните стандарти, той предлага възможности за лесно създаване и подаване на заявки, разширена продуктова информация, проследяване на доставки и други.