Отчети

reporting.jpg

Софарма АД комуникира своите програми и социални инвестиции в годишните си отчети и в Комюнике по напредъка към Глобалния договор на ООН.

 • Отчет за КСО като част от Годишните отчети на Софарма
  Компанията публикува своите програми за КСО като част от годишния отчет на Софарма.
 • COP Комюнике по напредъка 2018
  Софарма АД е член на
  • UN Global Compact от 11.03.2004;
  • Отчита се от 2006;
  • Предоставя отчети за ниво “активен” от 2012;
  • Рапортува в ниво “напреднали” от 2016.

  Като член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Софарма АД участва в различни инициативи, насочени към самата компания и към обществото, много често и като компания-лидер на проектите.

sopharma-gsn-bg-certificate.jpg

2017
Годишен отчет 2016
2016
Годишен отчет 2015
2015
GC COP Report - 2015
COP Report - 2015
Корпоративна устойчивост
2014
COP Report - 2014
2013
CSR Report - 2013
Annual Report 2013
2012
Годишен отчет 2012
2011
Annual Report 2011
COP Report - 2011