Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

2024
30 Юли 2024
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2024 г.
Добави към календар
20 Август 2024
Финансови
Представяне на резултатите за януари-юли 2024 г.
Добави към календар
29 Август 2024
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2024 г.
Добави към календар
20 Септември 2024
Финансови
Представяне на резултатите за януари-август 2024 г.
Добави към календар
21 Октомври 2024
Финансови
Представяне на резултатите за януари-септември 2024 г.
Добави към календар
30 Октомври 2024
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2024 г.
Добави към календар
20 Ноември 2024
Финансови
Представяне на резултатите за януари-октомври 2024 г.
Добави към календар
29 Ноември 2024
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2024 г.
Добави към календар
20 Декември 2024
Финансови
Представяне на резултатите за януари-ноември 2024 г.
Добави към календар
2025
20 Януари 2025
Финансови
Представяне на резултатите за януари-декември 2024 г.
Добави към календар
30 Януари 2025
Финансови
Публикуване на предварителен годишен Индивидуален финансов отчет за 2024 г.
Добави към календар
3 Март 2025
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2024 г.
Добави към календар
20 Март 2025
Финансови
Представяне на резултатите за януари-февруари 2025 г.
Добави към календар
22 Март 2025
Финансови
Представяне на резултатите за януари-март 2025 г.
Добави към календар
31 Март 2025
Финансови
Публикуване на Годишен индивидуален одитиран отчет за 2024 г.
Добави към календар
30 Април 2025
Финансови
Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2024 г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.