Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

2021
1 Ноември 2021
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г.
Добави към календар
5 Ноември 2021
Финансови
Представяне на резултатите за януари-октомври 2021 г.
Добави към календар
29 Ноември 2021
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.
Добави към календар
6 Декември 2021
Финансови
Представяне на резултатите за януари-ноември 2021 г.
Добави към календар
2022
10 Януари 2022
Финансови
Представяне на резултатите за януари-декември 2021 г.
Добави към календар
31 Януари 2022
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Добави към календар
1 Март 2022
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Добави към календар
31 Март 2022
Финансови
Публикуване на Годишен индивидуален одитиран отчет за 2021 г.
Добави към календар
29 Април 2022
Финансови
Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2021 г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.