Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

2023
10 Януари 2023
Финансови
Представяне на резултатите за януари-декември 2022 г.
Добави към календар
30 Януари 2023
Финансови
Публикуване на предварителен годишен Индивидуален финансов отчет за 2022 г.
Добави към календар
1 Март 2023
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2022 г.
Добави към календар
31 Март 2023
Финансови
Публикуване на Годишен индивидуален одитиран отчет за 2022 г.
Добави към календар
28 Април 2023
Финансови
Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2022 г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.