Каталог > АКЦЕНТИ > Събития

Събития

2020
30 Ноември 2020
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
7 Декември 2020
Финансови
Представяне на резултатите за януари-ноември 2020 г.
Добави към календар
2021
8 Януари 2021
Финансови
Представяне на резултатите за януари-декември 2020 г.
Добави към календар
1 Февруари 2021
Финансови
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
1 Март 2021
Финансови
Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Добави към календар
30 Април 2021
Финансови
Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2020 г.
Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.