Каталог > ЗА НАС > Какво правим?

Какво правим?

Разработка, производство и доставка на достъпно лечение за милиони пациенти.

Интегриран модел

Ние сме водещ производител и дистрибутор на продукти, свързани със здравето. Нашият бизнес модел е вертикално интегриран, преминаващ през цялата верига от дейности.

manufactoring-bg_1.png

Основни фирми за производство на фармацевтични продукти

„Софарма“ АД

„Биофарм Инжинеринг" АД

 

Основни фирми за производство на нефармацевтични продукти

„Момина крепост“ АД

„Биофарм Инжинеринг" АД

Компании
15

традиционни продукти на растителна основа

на Софарма

200

генерични продукта

в групата (Аналгин е най-добре продаваният продукт в България)

3

от 10-те най-добре продавани продукти

на Софарма са традиционните


distribution-bg.jpg

Основни дистрибуторски фирми

„Софарма Трейдинг" АД

Компании

         

Софарма Трейдинг: Лидер на българския дистрибуторски пазар

 

Предпочитан партньор

 

400 партньора и
15 000
продукта
3 000 клиенти

Устойчиво развитие

Нашата структура на разходите, заедно с нашето ноу-хау и GMP сертификатите за нашите производствени съоръжения, ни дават възможност да предложим висококачествени продукти на конкурентни цени.

Имаме силен потенциал за по-нататъшно развитие на традиционните продукти на растителна основа на "Софарма АД" в дългосрочен план. Първият такъв продукт, регистриран на австрийския пазар беше Nivaject, инжекционната форма на Нивалин (галантамин).

Продуктов цикъл

 • Здравеопазване

  "Софарма АД" се фокусира върху идентифицирането на социално значими заболявания и върху разработването и представянето на пазара на лекарства, които да контролират тези заболявания. По този начин компанията допринася за по-добро здраве и по-дълъг живот на хората.

 • НИРД
  (научноизследователска и развойна дейност)

  Този етап от производствения цикъл включва разработката на молекули, които разрешават конкретните здравословни проблеми, идентифицирани в стъпка едно.

 • Клинични проучвания

  За да оцени лекарствените продукти, "Софарма" АД провежда клинични проучвания. Нови генерични продукти се изпитват клинично за биоеквивалентност. "Софарма" АД също събира информация относно безопасността, ефикасността и оптималната употреба на лекарствата след регулаторно одобрение.

 • Регистрация

  След приключване на фармацевтичните и клинични разработки, се изготвя досие на продукта с цел кандидатстване за Разрешение за употреба. Съгласно процедура за преглед и одобрение от регулаторния орган, за продукта се издава Разрешение за употреба в рамките на конкретна територия (територии).

 • Производство

  Производственият процес напълно съответства на регламентите и моделите на европейските стандарти за качество.

 • Управление на качеството

  Осигуряването и контрола на качеството присъства на всички етапи от продуктовия цикъл, включително и без ограничение, в производствения процес. За да се гарантира, че пациентът винаги получава един и същ продукт, на всеки етап се предприемат различни мерки и контролни стъпки, за да се осигури обратна връзка за основните параметри на продукта.

 • Маркетинг

  Маркетинговите усилия се насочват за постигане на една основна цел – да се осигури информация за наличието на ново и ефикасно лечение на медицинските специалисти и на пациентите.

sopharma-what-we-do-product-cycle_bg.svg

Нашата социална роля: иновативен подход към здравеопазването и достъпно лечение

Социално ангажиран играч с водеща позиция на пазара

Групата е представена в повече от 40 държави, но ключовите пазари са България, Русия, Украйна, Казахстан и Полша, а стратегическият план се фокусира върху засилено пристствие на пазарите в региона.

Производствени съоръжения

Map of Sopharma Production Facilities

Производствени съоръжения
София
Врабево
Казанлък
Сливен
Велико Търново
Сандански

Дистрибуторска мрежа

map2_bg.png

Дистрибуторска мрежа:
България, Русия, Украйна, Казахстан, Полша


България: "Софарма Трейдинг" АД със седалище и адрес на управление: София, Район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда A, етаж 12. "Софарма Трейдинг" АД е бизнес фокусиран в дистрибуция на фармацевтични продукти, която предлага продажба на едро и преддистрибуция производители на фармацевтични продукти и продукти, свързани със здравето. Фирмата е номер едно на болничния пазар и има водеща позиция на пазара на дребно в България с повече от 20% пазарен дял.

Украйна: "Софарма Украйна" (Sopharma Ukraine) е дистрибуторската компания, която отговаря за продуктите на Софарма на украинския пазар. Фирмата е регистрирана в Украйна със седалище и адрес на управление: Ukraine, Kiev, Oblonski Region, prospect Moskovskii No. 9, unit 4, floor 2, office 4-203;

Казахстан: ТОО "Софарма Казахстан" (TOO Sopharma Kazakhstan), Казахстан със седалище и адрес на управление: Kazakhstan, Almaty, Auezovski Region, Mamyr Microdistrict - 4, d. 190 отговаря за дистрибуцията на продуктите на Софарма в Казахстан.

Полша: "Софарма Варшава" СП. З.О.О. (Sopharma Warsaw SP. Z.O.O.), Полша със седалище и адрес на управление: Poland, Warsaw, 8, Halubinskiego Str. отговаря за дистрибуцията на продуктите на Софарма в Полша.

Ние сме

 • Инструмент за иновации

  Непрекъснато инвестираме в технологии, иновации, проучвания и наука

 • Дистрибутори на здраве

  Непрекъснато усъвършенстваме модела за дистрибуция на продукти и услуги, които правят лечението по-достъпно за огромното мнозинство от пациенти

 • Надеждни партньори

  Установяваме постоянен и непрекъснат диалог с всички участници във фармацевтичния сектор, които допринасят за подобряването на здравната система

 • Ценна инвестиция

  Благодарение на:
  - бизнес стратегия, фокусирана върху диверсификация на портфолиото, непрекъснато разрастване на външните пазари, успешни придобивания;
  - финансова стратегия, основана на рентабилност и силно представяне на ключови пазари;
  - възприемане на прозрачен и ефективен модел на управление;